9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy

  • Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy
    Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy

Kolegium pro duchovní hudbu uvidíte:
12.7. 2015

Kolegium pro duchovní hudbu pod vedením muzikologa a varhaníka Víta Aschenbrennera naváže na svoji rozsáhlou organizační a interpretační činnost na poli regionální hudby 17. a 18. století. O jubilejní poutní bohoslužbě představí pestrou škálu skladatelů, kteří vévodili liturgické hudbě významných hudebních center habsburské monarchie posledních let vlády císaře Leopolda I. Těšit se můžete na velkoryse koncipovanou mešní kompozici Missa Sancti Henrici z roku 1696 pro pětihlasý vokální ansámbl a bohatě obsazený instrumentální aparát jednoho z nejvýznamnějších skladatelů této doby, houslového virtuosa Heinricha Ignaze Franze Bibera.

http://www.kolegium-klatovy.eu/