9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Jan Florian a MAS Český Západ - Místní partnerství

  • Jan Florian a MAS Český Západ - Místní partnerství
    Jan Florian a MAS Český Západ - Místní partnerství

http://www.mascz.cz/

Místní akční skupina (MAS) Český Západ působí v oblasti Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska od roku 2004. V roce 2007 se rozšířila i o území Hracholusek. V současnosti funguje na území 38 obcí na okresech Tachov a Plzeň - sever v Plzeňském kraji. MAS se dlouhodobě snaží propojovat aktivity svých členů (více než 80 neziskových organizací, obcí a podnikatelských subjektů) a dalších organizací a přispívat tak k rozvoji celého regionu. Za více než 10 let své existence podpořila více než 200 projektů částkou přes 100 mil. Kč. Jednou z hlavních oblastí její činnosti je podpora péče o kulturní dědictví regionu a jeho oživování prostřednictvím kulturních akcí pro veřejnost. S týmem EHMK Plzeň 2015 spolupracuje od podzimu roku 2011 především na projektech Synapsis, 9 týdnů baroka, Venkovské EXPO a Regionální informační síť.