9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Václav Kubernát a MAS Radbuza

  • Václav Kubernát a MAS Radbuza
    Václav Kubernát a MAS Radbuza

MAS Radbuza, http://www.mas-radbuza.cz, ve spolupráci se sdružením Dědictví předků

zařadit do doplňkových informací / poznámka pro administrátory webu 
Sdružení Dědictví předků si při svém založení dalo za cíl otevřít barokní kostel sv. Vojtěcha široké veřejnosti prostřednictvím společenských a koncertních vystoupení. Časem se k této činnosti přidala snaha o možné zařazení kostela do některého z dotačních programů záchrany této architektonické památky. A tou poslední šancí bylo upozornit, kolik je u nás i mimo centra uměleckého a společenského života vzácných a „živých“ památek, které si zaslouží minimálně stejnou pozornost. Tu šanci nám dala Plzeň 2015 a my jí a jejímu vedení upřímně děkujeme. Stejný díl našeho poděkování patří všem našim partnerům, kteří se přímo podíleli na organizaci a zajištění koncertu. Antonio Vivaldi byl vynikající italský hudební skladatel, houslista, dirigent a hudební pedagog. Mimo své působení v Benátkách, později v Mantově či Vídni, měl velmi dobré kontakty v českých zemích, které několikrát (Prahu) v letech 1729–1730 navštívil. Důvodem byla tehdejší velká móda – sólové koncerty, které ostatně byly Vivaldiho doménou. Je tak patrné, že měl přátele mezi českou šlechtou. My, Vejprničtí, se v hluboké pokoře můžeme domnívat a spekulovat, že mezi tyto přátele patřil také hrabě František z Wrtby, zakladatel našeho barokního kostela. To on často jezdil a pobýval v Římě a říká se, že kostel je svojí zdobností a interiérovou výbavou vlastně malou replikou některého z římských kostelů. A ti dva, Antonio Vivaldi a hrabě František z Wrtby, zde navázali přátelství, které prostřednictvím projektu Plzeň 2015 – hlavní město evropské kultury dostává významný smysl.http://www.mas-radbuza.cz/