9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

kulturní spolek Rašelina

  • kulturní spolek Rašelina
    kulturní spolek Rašelina

https://www.facebook.com/kulturniraselina


IMAGE: