9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

spolek Stará cesta Plasy

  • spolek Stará cesta Plasy
    spolek Stará cesta Plasy

http://www.plasy.cz/mesto/organizace-a-spolky/stara-cesta-o-s/

Stará cesta, o. s. – skupina odborníků se zájmem o dění na Plasku, Kralovicku a Manětínsku se rozhodla popularizovat tento region. Občanské sdružení chce iniciovat aktivity a projekty, které by pomohly zvýšit informovanost a zájem institucí o tuto unikátní oblast. Snahou sdružení je navázat spolupráci s místní samosprávou a dalšími neziskovými organizacemi. Prvním cílem je podpora faktického dokončení připraveného projektu Stará cesta. Záměrem je předložit veřejnosti duchovní pouť z Plas do Mariánské Týnice. První část této cesty byla již realizována přispěním města Plasy a Lesů ČR, s. p. Druhým záměrem je pomoc při přípravě procesu, který by vedl k zařazení bývalých cisterciáckých dvorů do indikativního seznamu UNESCO. Tento cenný komplex hospodářských budov nemá v Evropě obdoby a jeho zachování a regenerace by byly velkým přínosem pro ČR, Plzeňský kraj, region severního Plzeňska i pro vlastníky objektů. Třetím dlouhodobým cílem je snaha o vydání odborné publikace Klášter Plasy, která by mohla vyjít k 870. výročí založení kláštera. V pravidelné činnosti má sdružení za úkol vydávat informace o regionu, publikační aktivity, exkurze a přednášky o historických a přírodních zajímavostech. Sdružení chce svou aktivitou zamezit postupné přeměně regionu v tzv. vnitřní periferii, o kterou nikdo nemá zájem a o které nikdo nic neví. Předsedou sdružení je Mgr. Miloslav Hurt.