9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

statek Býkov

  • statek Býkov
    statek Býkov

Hotel Zámecký statek Býkov

Romantický hotel, umístěný uprostřed lesů, který je výjimečný svou atmosférou dávno zašlých časů a útulným zámeckým prostředím ve stylu selského baroka. Leží devět kilometrů na sever od Plzně.

Citlivá rekonstrukce tohoto památkově chráněného objektu přinesla zachování jednoho z mála velkých statků postavených v selském baroku.

Tento dvůr byl postaven v r. 1703 Svatým řádem cisterciáků pod tvůrčím úsilím opata Plaského kláštera Evžena Tyttla. Předposledním vlastníkem byl kancléř Václav Kliment, kníže von Metternich.

V současnosti má objekt německého majitele, který koupil objekt ve zcela zchátralém stavu . Po 3 letech náročné rekonstrukce se však majiteli podařilo tuto stavbu zrenovovat a zanechat tak vzácnou historickou stavbu nejen pro budoucí naše ale i evropské generace. Tento objekt se nalézá v nádherné lesnaté krajině, která je opravdovým rájem pro milovníky dovolené v přírodě.

Na Zámeckém statku Býkov se nachází neobvyklé muzeum historických zemědělských strojů a nástrojů, které poukazují na nelehký život obyvatel venkova na přelomu století, stará kovárna, tzv. černá kuchyně i tradiční pekárna na pečení chleba.

 

Okolí Plzně - sever, kde se Zámecký statek Býkov nachází, je protkáno cyklistickými stezkami, také známá Jakubská cesta vede kolem statku Býkov. Golf Park je vzdálen jen 8 km od hotelu.


http://www.bykov.cz/