9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Hipocondria Ensemble

  • Hipocondria Ensemble
    Hipocondria Ensemble

Uvidíte:
15.7. 2015

Soubor Hipocondria ensemble vznikl v roce 2000. Zakládajícími členy byli mladí profesionální instrumentalisté, kteří se po několikaleté činnosti v předních českých ansámblech rozhodli vytvořit vlastní komorní soubor, specializovaný na autentickou interpretaci staré hudby. Ansámbl hraje v obsazení 2 housle, viola a basso continuo, dle potřeby rozšiřovaném o další instrumenty. Ve snaze přiblížit se původnímu znění interpretovaných děl 17. a 18. stol. používá soubor dobové nástroje nebo jejich kopie a historické systémy ladění. Při provádění vokálně instrumentálních skladeb spolupracuje se zpěváky specializujícími se na starou hudbu.

Repertoár souboru zahrnuje díla raného až pozdního baroka a raného klasicismu. Zvláštní pozornost věnuje Hipocondria interpretaci opomíjených a méně uváděných skladeb českých mistrů.

Soubor má za sebou řadu koncertních vystoupení, mimo jiné na festivalech Sláva barokní Čechie Praha, Bachovské slavnosti v Novém Městě na Moravě, angažmá v koncertním cyklu „Centra hudebního dění barokní Itálie“ pro Národní galerii Praha, Festival Emmy Destinové České Budějovice, Festival Musica Ecumenica, Festival duchovní hudby Česká Lípa, festival Mladé pódium Karlovy Vary, Haydnova Lukavice, Nekonvenční žižkovský podzim, Theatrum Kuks, Mezinárodní festival staré hudby Český Krumlov atd. V zahraničí to pak byly Festival de musique et d’art baroque de Tarentaise, Festival Arpeges en Alpages, Musique en fete dans le Val Saint-Grégoire, Festiwal Muziky Dawnej ve Varšavě, Mitte Europa, Bach Festival Vilnius ad.

Významným počinem byla světově premiérová CD nahrávka šesti chrámových sonát F. I. A. Tůmy a výběru z Plánického díla Opella Ecclesiastica pro brněnské vydavatelství Indies Records. Za svoji nahrávku s kompletním dílem skladatele Bohuslava Matěje Černohorského obdržel soubor mj. nejvyšší ohodnocení (5 Diapasons) od prestižního francouzského odborného měsíčníku Le Diapason a další kladné kritiky mimo jiné v německém časopise Toccata. V roce 2007 vyšla dvě CD u ARTA Records: J. A. Benda – Cembalové koncerty (ocenění Tip Harmonie) a Hudba v pražské katedrále (ocenění 5H časopisu Harmonie).

Uměleckým vedoucím souboru je houslista Jan Hádek, absolvent Pražské konzervatoře a Hudební akademie múzických umění. Jako hráč na barokní housle má za sebou bohatou koncertní činnost doma i v zahraničí. Zkušenosti získal působením v mnoha ansámblech (Collegium 1704, Musica Florea, Capella Regia Musicalis a další). V roce 2003 absolvoval stáž u prof. Chiary Banchini na prestižní Schola cantorum Basiliensis ve Švýcarsku.