9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

festival 9 TÝDNŮ BAROKA

…zažít baroko všemi smysly…

29.6. - 30.8. 2015

Vůně, chutě, hudba, památky, obrazy a krajina baroka na vás čekají v 9 letních týdnech v 9 oblastech Plzeňského kraje. Festival 9 týdnů baroka zve na každodenní program po celých 63 dní v 63 lokalitách západních Čech. Fenomenální soubor barokních památek bude hrát hlavní roli velkého letního festivalu a bude představen jako evropský kulturní objev. Návštěvníky čekají Barokní slavnosti s dobovými ohňostroji, vrcholné hudební produkce, současné i dobové poutě, koncerty v kostelech, komunitní akce v krajině, oživené prohlídky v barokních zámcích, komentované prohlídky měst. Při výběru programu jsme mysleli na rodiny s dětmi, dospělé i seniory, na kulturní turisty, znalce vážné hudby, poutníky, na domácí i zahraniční návštěvníky.

Objevte s námi skrytá bohatství západočeského baroka. Vaše návštěva bude zároveň ocenění práce desítek regionálních partnerů: majitelů a správců památek, kastelánů, historiků, pořadatelů, starostů, spolků, Místních akčních skupin, kteří toto dědictví udržují. Začínáme symbolicky v oblasti Nepomuk / Spálené Poříčí. V kolébce sv. Jana Nepomuckého - nejslavnějšího českého světce. V dalším týdnu se programově zaměříme na oblast Klatovska. Hlavními tématy zde jsou Jezuité a zázračná Madona klatovská. Chotěšov/Přeštice jsou třetí představovanou oblastí na křižovatce poutních cest u další zázračné Madony - Divotvůrkyně Přeštické. Oblast Tachov / Planá zve na cesty k pramenům i na barokní pouť. Domažlicko je spojeno s tradicí Chodů, stále živého folklóru s barokními kořeny. Oblasti Stříbro / Kladruby vévodí jak unikátní klášter Kladruby, slavící právě devítisté výročí založení, tak barokní zámky. Santiniho hvězdy jasně září v oblasti Plasy/ Mariánská Týnice / Radnice. Krajina barokních soch, ozdobená perlou - manětínským zámkem, vás okouzlí v oblasti Nečtin a Manětína, V oblasti Sušice - v krajině pod křídly Anděla Strážce festival završíme.

Hlavní program, situovaný do víkendových termínů nabídne hned několik velkých hudebních událostí a komponovaných programů Barokních slavnost.

Korunou programu je obnovená světová premiéra barokní korunovační opery J. J. Fuxe „Constanza e fortezza“ na historicky věrné replice barokního divadla (Musica Florea & Theatrum floreum, Jízdárna Světce u Tachova31.7. a 1.8.), „Mše h moll“ J. S. Bacha (Collegium 1704, klášter Kladruby 25.7.), barokní loutková opera F. Cavalliho „La Calisto“ (Collegium Marianum & Buchty a loutky, Zelená Hora u Nepomuku 4.7.), oratorium „Mesiáš“ G. F. Händela (Czech Ensemble Baroque, Manětín 21.8.), hudba dobřanského rodáka J. J. I. Brentnera (Ensemble Inégal, Přeštice 19.7.), koncert Čtvero ročních dob A. Vivaldiho v podání Gabriely Demeterové a souboru Ensemble 18+ (Mariánská Týnice 15.8.). Komponované večery barokních zábav - Barokní slavnosti a slavnosti jsou připraveny jak v prostředí zámků a zámeckých parků (zámek Kozel 3.7., zámek Zelená Hora 4.7., zámek Manětín22.8., zámek Horažďovice 28.8.) tak v prostředí sakrálním (jezuitská kolej a kostel Klatovy 10.8., klášter Kladruby 1.8., kostel Mariánská Týnice15.8., klášter Chotěšov 17.7.). Výjimečný zážitek vás čeká i na venkovském barokním dvoře (dvůr Gigant Záluží u Stodu 18.7.) a při variacích na barokní pouti (kostel sv. Anny u Plané 24.7., kaple Anděla Strážce Sušice 30.8.).

Pořádá Plzeň 2015 ve spolupráci s regionálními partnery pod záštitou ministra kultury ČR pana Daniela Hermana

Festivalových 63 dní programu na 63 různých místech mohlo vzniknout jen díky spolupráci s více jak čtyřiceti hlavními regionálními partnery a desítkami dalších lokálních příznivců a podporovatelů. Právě oni připravili nejenom veškeré zázemí, ale program na 50 místech.

PARTNEŘI:
Národní památkový ústav, Plzeňská dieceze a biskupství,
Město Spálené Poříčí, Pavel Motejzík a Mikroregion Nepomucko, zámek Žínkovy, muzeum Blovice, Miroslav Anton, Nicovský nadační fond, městys Chudenice, spolek Otisk, Galerie Klatovy /Klenová, Klatovské katakomby, Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy, Václav Kubernát a MAS Radbuza, spolek Art vrch a MKS Stod, město Přeštice, rodina Korcových, Blanka Borůvková a K.O.S. Planá, Muzeum Tachov, spolek Ruina/Ruine, Jan Florian a MAS Český Západ - Místní partnerství, Karel Šmirkl a spolek Chodsko žije!, Muzeum Domažlice, Karel Jindřich a MKS Domažlice, spolek Stará cesta Plasy, město Rokycany, statek Býkov, Spolek ochránců přírody Radnice, Muzeum Mariánská Týnice, spolek Bart Úterý, Roman Žebro Pekař a spolek Baroko v Čechách Nečtiny, spolek Svět podle Jakuba, kulturní spolek Rašelina, spolek Lamberská stezka, Muzeum Sušice, zámek Hrádek, spolek Šumavské cesty.

TÝM:
koncepce a dramaturgie Kateřina Melenová,
hudební dramaturgie Markéta Cukrová,
hlavní výkonná produkce Andrea Melušová,
hudební produkce Ondřej Holas,
technická spolupráce Petr Klement a Slávek Král,
grafika Tereza Melenová, Martina Donátová (gd3)

EXPERTI:
PhDr. Irena Bukačová, ing. arch. Jan Soukup, ing. Klára Salzmann PhD., PhDr., Marta Ulrychová