9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

ZNOVUOBJEVENÁ KRAJINA / VÝŠKOVICE
22.7. 2015 středa 17.00–21.00

Představení land artové instalace mezinárodního krajinářského projektu Recovering Landscape. Komunitní Slavnost chleba a koncert souboru Topos.

IMAGE: Krajina a obec VyškoviceVýškovice 
První zmínka o vsi se vyskytuje k roku 1273 pod jménem Viskovici. Po celou dobu vrchnostenské správy patřily Výškovice k tepelskému klášteru. Zástavba vsi se skládala ze selských dvorů, z nichž mnohé náležely k cenným ukázkám hrázděné lidové architektury. Na bývalé návsi stojí ještě kaple Panny Marie Dobré rady z roku 1775, vystavěná na náklady rolníků Jana Jiřího Wurtingera a jeho zetě Eliáše Zaschkeho. Po roce 1945 zmizelo vnitřní zařízení kaple pocházející z 18. století. Před kaplí stojí památná lípa, asi 200 let stará. Někdejší Goethův památník z roku 1931 připomíná jen balvan, na němž byla umístěna mramorová deska vzpomínající na básníkovu návštěvu zdejší oblasti 21. srpna 1821. Po roce 1970 vše zmizelo. Největšího rozvoje dosáhla obec kolem roku 1930, kdy zde žilo v 33 domech 183 obyvatel. V šedesátých a sedmdesátých letech minulého století se ves zcela vylidnila a domy byly zbořeny. Dnes v obci stojí jediný dochovaný rekonstruovaný statek č. p. 2, v hospodářském přístavku tohoto statku lze ještě spatřit částečně zachovalé hrázdění, ostatní zbytky zástavby se ukrývají v pralese bolševníku. Cesta k boněnovské křižovatce je lemována překrásnou alejí jírovce a cestou dolů k Boněnovu je nádherný výhled na pásmo Českého lesa.

PROGRAM
Recovering Landscape / Znovuobjevená krajina
V rámci projektu Obnova krajiny v pohraničí proběhla mezinárodní krajinářská výzva, která oslovila zájemce o toto téma na celém světě. Obec Výškovice u Chodové Plané se stala modelovým ukázkovým územím. V červenci 2014 se uskutečnil pracovní workshop pro pět nejlepších týmů, které vybrala mezinárodní komise. Nejlepší landartový projekt byl v květnu 2015 zrealizován přímo ve Výškovicích. Právě na tento projekt má upozornit akce Slavnost chleba ve Výškovicích – setkání lidí u obrovského modřínového stolu (součást landartové instalace). Program zahrnuje společné posezení s občerstvením, besedu s autorkou projektu Klárou Salzmannovou a jejími hosty, barokní hudbu, koncert pro krajinu v podání souboru Topos v blízkosti barokní kaple Panny Marie Dobré rady a akce Květinová zahrada. Ta má za cíl oživit zaniklé obce pestrými květinami. Návštěvníci akce mohou přivézt sazeničky ze svých zahrádek a zasadit je v místě původního dvora jednoho ze statků, kde byl realizován vítězný projekt.

Topos Kolektiv
Topos Kolektiv v opuštěné vesnici Výškovice připravuje pro publikum zážitek participativního umění. Lidé se vydají pod vedením performerky Terezy Kerle na zhruba půlhodinové putování okolím (délka záleží na okolnostech) v tichu. Tuto trasu zanesou jako partituru na předem připravený materiál. Instrukce, jak krajinu zaznamenat, obdrží od Terezy Kerle, která se mapováním a putováním krajinou zabývá v rámci bakalářské práce a umělecké praxe. Způsob mapování spočívá v zachycení krajiny kresbou na karton, aniž by se poutník přestal svým pohledem koncentrovat na krajinu. Tento přístup je ověřený nejen jako možnost artikulace svých dojmů skrze abstraktní kresbu, ale zároveň tato kresba slouží jako prvek přivádějící účastníka plně do přítomnosti skrze pozorování, soustředění a záznam. Po procházce se publikum potká s Kolektivem, který kresby použije jako aleatorický prvek v rámci improvizovaného koncertu. Pro diváka je toto zajímavý moment, kdy se stává spolutvůrcem onoho uměleckého tvaru a zároveň je zde jisté napětí/překvapení/nepředvídatelnost, kterou posluchač prožívá společně s ansámblem.

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
AUTOBUS 2015
TOPOS KOLEKTIV
ING. KLÁRA SALZMANN | RECOVERING LANDSCAPE

Vstupné: jednotné 50 Kč
Kapacita: neomezená
Partner: Kulturní a okrašlovací spolek – KOS, Planá www.hafanstudio.czVSTUPENKA  MAPA  ZPĚT

  • Krajina a obec Vyškovice
  • Vyskovice
  • vyskovice-3_denik-605.jpg