9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Vstupenky

Vstupenky je možné zakoupit na portálu
www.eventim.cz a
www.plzenskavstupenka.cz
Přímo do předprodeje vstupenek můžete vstoupit proklikem odkazu u jednotlivých akcí programu.
Vstupné na akce nezadané do předprodeje je dobrovolné, přispívá se přímo na místě.

Není-li vyprodáno, lze vstupenky zakoupit na místě, před každou akcí.
Sledujte novinky pro aktuální informace.

Změna programu vyhrazena.

Informace o projektu Plzeň 2015 a ostatních programech na tel: +420 724 001 308,
 e-mailu: meetingpoint@plzen2015.cz
IMAGE:   IMAGE:

Informační síť v regionu kde se dají koupit vstupenky na všechny akce:
http://www.plzen2015.cz/cs/content/informacni-sit-v-regionu