9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

KONCERT / KOSTEL SV. BARBORY MANĚTÍN
21.8. 2015 pátek 19.00-21.00

Czech Ensemble Baroque / Georg Friedrich Händel: Mesiáš

IMAGE: Na cestě krajinou západních Čech je řada zapomenutých míst, která dodnes promlouvají, přijdeme-li k nim blíž, o víře, lásce a naději. Poutní kostel svaté Barbory v Manětíně nepochybně patří k těm, které přitahují svým příběhem, tajemstvím i zasvěcením. Je svědectvím doby, v níž lidé věřili v řád stvořeného světa, dokázali milovat bližního jako sebe samého a žili s nadějí na věčný život… Po téměř sedm století, od malé středověké kapličky až po vznosný barokní kostel se studánkou ve skále pod věží, přicházeli lidé k Panně Barboře se svými starostmi a modlitbami. Přinášeli jí dary. Manětínská vrchnost dala koncem 17. století postavit velký kamenný kostel na místo starého dřevěného. Generace zdejší šlechty i měšťanů nechaly pořídit oltář, obrazy, sochy i varhany, určené k rozmnožení úcty světice Barbory, střežící klidný spánek těch, kteří odpočívají na zdejším hřbitově u kostela… I přes bouře a nepřízeň doby si kostel sv. Barbory uchovává jedinečnou atmosféru. Přitahuje svojí neobvyklou energií pozornost těch, kteří jsou schopni ji vnímat, svojí omšelou krásou upoutává milovníky barokního umění, nesoucího poselství času… (PhDr. I. Bukačová, Probuzení Barbořiných varhan)

Kostel sv. Barbory není běžně přístupný pro veřejnost. Otevírá se výjimečně při benefičních akcích na podporu opravy jeho vzácných varhan. Vrací se tradice konání mše na svátek jeho patronky.

PROGRAM
Večerní koncert v kostele sv. Barbory provede profesionální soubor, jejž založil roku 1998 dirigent Roman Válek. Členy jsou profesionální instrumentalisté a zpěváci z České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska a Německa. Ansámbl zabývající se stylovou interpretací děl starších slohových období v autentické interpretaci na dobové nástroje má tři složky: orchestr, vokální ansámbl a sólisty. Dramaturgie tělesa zasahuje do všech žánrů, zejména baroka a klasicismu, tvoří ji kantáty, opery, koncerty a symfonie převážně z období baroka a klasicismu.
Georg Friedrich Händel se narodil 23. února 1685 v Halle nad Sálou (Sasko-Anhaltsko) jako syn zámožného měšťana a dcery luteránského pastora. V osmnácti letech odešel z domova do Hamburku, kde roku 1704 složil svou první operu. V období let 1706–1710 slavil oslnivé úspěchy v Itálii. Poté se na krátkou dobu uvázal k místu dvorního kapelníka hannoverského kurfiřta a od roku 1712 žil trvale v Londýně – Anglii si zvolil za svou druhou vlast. V této zemi se těšil uznání a obdivu, musel však také zdolávat četné překážky a vyrovnávat se s nezdary i zdravotními problémy. Ke konci života ho Anglie přijala za svého národního skladatele.
Mesiáš je v rámci skladatelovy oratorní tvorby nezařaditelný a mezi ostatními oratorii zastává osobité postavení. I když se díky obrovské popularitě stal prototypem oratoria händelovského typu, ve skutečnosti je to celkem netypické dílo, které se vymyká ze všeobecného trendu Händelovy oratoriové tvorby. Lze ho charakterizovat jako oratorní epos bez vnější dramatické akce, určený pouze k zbožnému rozjímání. Duch náboženského moralizování se zde projevil v soustředěné podobě. I když jsou texty vybrané přímo z bible (úryvky z textů Starého i Nového zákona zpracoval Händeluv „dvorní“ básník Charles Jennens), nemá Mesiáš liturgickou funkci. Má tři části, ve kterých jsou zachyceny jednotlivé etapy Kristova života, a proto oratorium vlastně pokrývá celý liturgický rok. Příběh je vyprávěn formou žánrových obrazů, které jsou oživeny Händelovou neopakovatelnou schopností vytěžit z textu dramatické napětí.

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
Czech Ensemble Baroque

Kyvadlová doprava:  17:50 na náměstí Republiky, lísky zakoupíte na stránkách plzenskavstupenka.cz nebo v Meeting Pointu, více informací zde
Vstupné:
koncert 300 Kč | 150 Kč
Kapacita kostela: 150 osob
Produkce: Plzeň 2015

VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT

  • 10.jpg
  • dsc03270.jpg
  • dscn4365.jpg
  • img_0846.jpg
  • manetin-2.jpg
  • manetin-3.jpg
  • mantn_-_kostel_sv._barbory.jpg