9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

OTEVŘENÁ MLÝNSKÁ STEZKA / NEČTINY
17.8. 2015 pondělí 10.00–21.00

Celodenní program v krajině, 18.00 open air koncert skupiny Traband.

IMAGE: Nečtiny

Nečtiny jsou malá obec ležící východně od významné dopravní komunikace Plzeň–Karlovy Vary. Rozprostírá se uprostřed malebné krajiny plné lesnatých kopců, kterou oživují údolí Starého potoka a jeho přítoků. Nejstarší písemná zmínka o Nečtinách pochází z roku 1169, když Vladislav II. daroval johanitům Manětín až k hranici nečtinské“. Tato původně česká obec má bohatou a pestrou minulost, neboť ležela na staré královské spojnici mezi Prahou a Norimberkem. Za dlouhé období vlády šlechtických rodů se zachovala řada památek, z nichž mezi nejvýznamnější se řadí novogotický zámek, rodinná hrobka sv. Terezie rodu Mensdorff-Pouilly, filiální kostel sv. Anny stojící vedle chudinského špitálu. Dominantou okolí je barokní kostel sv. Jakuba Většího stojící nad Nečtinami. Za zmínku stojí i nečtinská renesanční radnice památka na bývalou měšťanskou slávu či některé stavby s cennými prvky venkovské architektury v Nečtinách či Březíně. Zde se dochoval i kostel sv. Bartoloměje.

Mlýnská stezka

Mlýnská stezka je projekt započatý v roce 2014 a v rámci festivalu 9 týdnů baroka v našem regionu proběhne její slavnostní otevření. Naučná stezka vede podél Starého potoka z Nečtin do Manětína a jejím stěžejním tématem doprovázejícím stezku jsou mlýny, mlynářství a vše, co vodě a síle její energie patří, neboť na necelých 3 km stezky nalezneme hned šest mlýnů a hamr. Spojujícím tématem je pak i baroko v krajině (kromě mlýnů se zbytky náhonů i dochované plužiny). Stezka začíná na Farské louce, na dohled od starého mlýna u Bayerů, pokračuje nad Taušovým mlýnem, dále podél Starého potoka k Hamerskému mlýnu, pak mine studánku v Lešovicích, Cukrův mlýn a Hellerův mlýn. Konec stezky vede nad Holubovým mlýnem, kde se napojuje na modrou značku vedoucí k Manětínu a na Rabštejn. Na stezce je kromě dvou odpočívadel i devět informačních zastavení. První informační tabule je umístěna na návsi v Nečtinách tak, aby směr a význam cesty přiblížila všem návštěvníkům obce.

PROGRAM

První zahajovací den 8. týdne festivalu nabídne návštěvníkům barokní dílny, projížďky na koních, infostánek Autobus Plzeň 2015 i barokní občerstvení. Během dne se uskuteční procházky Mlýnskou stezkou s odborným výkladem. Celý den bude také přístupný kostel sv. Jakuba Většího, který stojí na nejvyšším místě v obci a je vidět ze širokého okolí. Stejně tak bude celý den otevřena i kaple sv. Anny, která se nachází před obcí Nečtiny. V podvečer pak program vyvrcholí open air koncertem skupiny Traband. Stezku i kostel večer osvítí stovky svící a světel.

10.00 náves Nečiny a Mlýnská stezka - barokní dílny, projížďky na koních, infostánek, barokní občerstvení, večer proběhne iluminace stezky i kostela sv. Jakuba Většího

17.00 open air koncert Marek Borský | koncert Jezinky

18.00 open air koncert skupina Traband

v případě nepříznivého počasí se koncerty přesouvají do kaple sv. Anny

21.00 | každý den 8. týdne barokní chill-out v kapli sv. Anny v Nečtinách, videoprojekce, live DJing

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
AUTOBUS 2015
MAREK BORSKÝ
TRABAND

Vstupné: koncert 100 Kč | 50 Kč
Kapacita: neomezeně
Partner: Baroko v Čechách, z. s., http://www.barokovcechach.eu, https://www.facebook.com/barokovcechach


VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT