9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

KONCERT / KLÁŠTER KLADRUBY
25.7. 2015 sobota 15.00–17.00

J.S.Bach: Mše h moll / soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704.
Koncert je součástí Kladrubského hudebního léta.

IMAGE: KladrubySoubor 63 památek západočeského baroka, které prezentujeme naším festivalem, má své tři jasné favority. Jsou jimi unikátní stavby významného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho. Jeho stavby postavené ve stylu tzv. barokní gotiky nemají v Evropě ani jinde ve světě obdoby. Vedle kláštera Plasy a poutního kostela v Mariánské Týnici je třetí z hvězd klášter Kladruby, který zaujímá v našem programu výsadní postavení. Klášter benediktinského řádu byl založen roku 1115 knížetem Vladislavem I. To znamená, že v letošním roce slaví 900. výročí založení a toto jubileum je třeba náležitě oslavit a připomenout dnes poněkud zapomenutému místu jeho velikost. Na počátku 14. století patřil mezi nejbohatší a nejvýznamnější kláštery v českém království. Roku 1393 byl za potvrzení nového kladrubského opata stíhán a umučen sv. Jan Nepomucký. Původní románská bazilika byla ve stylu barokní gotiky J. B. Santinim přestavěna na začátku 18. století. Roku 1770 byla dokončena stavba nového konventu dle projektu K. I. Dienzenhofera. Klášter byl v roce 1785 zrušen Josefem II. Roku 1825 získal areál Alfréd I. Windischgrätz. Rod Windischgrätzů využíval klášter nejprve jako hospodářská stavení, po první pozemkové reformě sloužil i k obytným účelům. V roce 1945 přechází památka do správy státu. Unikátnost památky v Kladrubech tkví také v uchování jak stavební, tak i interiérové složky, včetně původního oltáře, a my se můžeme dodnes přesvědčit o dokonalé jednotě architektury a jejího náboženského obsahu. Klášter Kladruby je perla, která by neměla uniknout žádnému návštěvníkovi festivalu 9 týdnů baroka i Plzeňského kraje vůbec.

PROGRAM
J. S. Bach: Mše h moll / soubory Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704
Obě hudební tělesa byla založena cembalistou a dirigentem Václavem Luksem v roce 2005 u příležitosti projektu Bach – Praha – 2005, jenž stál na počátku spolupráce s MHF Pražské jaro. Od roku 2007 jsou pravidelnými hosty festivalů ve Francii, Belgii, Nizozemsku či Německu a na koncertech pravidelně hrají především díla Jana Dismase Zelenky.

Mše h moll Johanna Sebastiana Bacha
Mše h moll, BWV 232, (Missa solemnis toni Si minoris) vznikala v letech 1724–1749 pro drážďanský dvůr. Mše h moll je velkoryse pojatou kompozicí s náročnými sólovými zpěvy, duety a velkolepými sborovými zpěvy. Bach ji vytvořil na text latinské mše.
Již její první vydavatel Hans Georg Nägeli označil mši za „největší hudební umělecké dílo všech dob a národů“.

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
COLLEGIUM 1704 a COLLEGIUM VOCALE 1704
PETRA HLAVATÁ | VŮNĚ BAROKA

Kyvadlová doprava:  13:35 na náměstí Republiky, lísky zakoupíte na stránkách plzenskavstupenka.cz nebo v Meeting Pointu, více informací zde
Doprava autem:
pozor objížďka více informací
Vstupné:
490 Kč | děti, studenti a senioři 245 Kč
Kapacita: 500 míst 
Produkce: Plzeň 2015


VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT

 • 109858881.jpg
 • 7cs_1_big.jpg
 • dpp_0005.jpg
 • Kladruby
 • img_4561.jpg
 • Kladruby
 • img_4804.jpg
 • img_4808.jpg
 • kladrubsky-klaster_v.jpg
 • klastery02.jpg
 • varhany-kladruby.jpg