9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

KAPKA / LORETA TÝNEC
8.7. 2015 středa 17.00–20.00

Zpřístupnění Lorety, performance v nedaleké zaniklé kapli sv. Jana Nepomuckého s výtvarnou instalací Kapka.

IMAGE: Loreta TýnecLoretánská poutní kaple, na jejímž východním průčelí najdeme erby Kolowratů a Vrbnů a obraz Panny Marie Loretánské, byla založena v roce 1711 Barborou Krakowskou z Kolovrat. V devadesátých letech minulého století se kaple dočkala rekonstrukce, zrestaurovány byly také fresky v jejím interiéru, a tak se poutní místo po právu stalo významnou památkou města.
Další zajímavou stavbou je kaple sv. Jana Nepomuckého stojící na lesním území. Kaple je spjata s týneckým panstvím a byla postavena za Maxmiliána Norberta Krakowského roku 1730 na vyvýšenině západně od obce Loreta. Ze čtyřboké patrové barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, která byla ještě před válkou využívána jako rozhledna, se však dochovaly jen neúplné obvodové zdi.
V rámci projektu Ohrožené kostely Fakulty umění a designu ZČU v Plzni realizovala ve zničené památce studentka sochařství ateliéru prof. Jiřího Beránka Kristýna Kužvartová výtvarnou intervenci s názvem Kapka.

PROGRAM
V rámci festivalu 9 týdnů baroka bude Loreta otevřena od 17.00 hodin. Návštěvníci se budou moci podrobně seznámit s její historií i s historií kaple sv. Jana Nepomuckého. Do barokní kaple, kde bude připraven kulturní program, lze dojít krátkou příjemnou lesní procházkou, na kterou zve autorka instalace Kapka Kristýna Kužvartová. Doprovodí ji i další studenti FUD ZČU.

17.00–18.00 kaple Panny Marie Loretánské – prohlídka kaple, seznámení s historií obou míst, poté přesun ke kapli sv. Jana Nepomuckého
19.00–20.00 kaple sv. Jana Nepomuckého, Týnec – výtvarná performance studentů FUD ZČU v Plzni, občerstvení, návrat ke kapli v Loretě

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
AUTOBUS 2015
TRIO NALADĚNO
KRISTÝNA KUŽVARTOVÁ
STUDENTI ATELIÉRU SOCHAŘSTVÍ FUD ZČU

Vstupné: dobrovolné
Kapacita: neomezená
Programový partner: Galerie Klatovy/Klenová, http://www.gkk.cz

MAPA  ZPĚT

  • 31989_300.jpg
  • Loreta Týnec
  • 4457l.jpg