9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

NEZNÁMÁ BAROKNÍ SUŠICE / MUZEUM SUŠICE
26.8. 2015 středa 10.00–21.00


IMAGE: Muzeum Sušice Sušické muzeum najdete na náměstí v renesančním měšťanském domě s gotickým jádrem z druhé poloviny 15. století. Seznamuje návštěvníky především s historií sirkařské výroby a s dějinami sklářství na Šumavě. Ojedinělý je vystavený soubor více než osmdesáti kusů nejrůznějšího cínového nádobí pocházejícího z přelomu 16. a 17. století z rodiny sušického měšťana Adama Čecha, jakož i sbírka skla, kterou muzeu daroval v roce 2005 švýcarský občan Bruno Schreiber. Velkým magnetem od roku 2004 je pro návštěvníky unikátní sušický mechanický betlém, v němž je téměř 150 pohyblivých a stejné množství nepohyblivých figurek a objektů.

PROGRAM
10.00 Muzeum Šumavy Sušice
Sušice barokní – neznámá / komentovaná prohlídka města
Třicetiletá válka na rozdíl od většiny našich měst sice nezpůsobila Sušici nadměrné ztráty, zastavila však její vývoj na řadu desetiletí. Z období baroka se tak v Sušici dochovalo jen málo památek, jedná se zejména o církevní stavby. Přesto stojí za to si je připomenout a seznámit se s nimi a s jejich historií při komentované prohlídce města. Mezi hlavní památky patří především děkanský kostel sv. Václava, kostel sv. Felixe z Cantalice s areálem kapucínského kláštera, hřbitovní kostel Nanebevzetí Panny Marie a kaple Anděla Strážce na vrchu Stráž. Ve městě se dochovalo ještě několik menších sakrálních památek a za připomenutí stojí i dochované drobné, byť nepočetné barokní prvky v městské architektuře. Průvodcem bude historik muzea PhDr. Jan Lhoták.

19.00 Muzeum Šumavy Sušice, sál V Hradbách
Sušicko barokní / přednáška
Přednáška spojená s promítáním připomene historii Sušicka v období baroka. Na pozadí historických událostí přiblíží nejvýznamnější barokní památky města a okolí. Kromě významných sakrálních památek v Sušici představí například kostel Narození Panny Marie ve Strašíně, zámek v hrádku u Sušice, poutní kostel Narození Panny Marie v Nicově a řadu dalších.
Samostatnou kapitolou jsou dochované památky tzv. selského baroka. Jedná se o svébytný stavební sloh lidové architektury, který sice z barokní architektury vychází, ale objevuje se až v době, kdy skutečné baroko bylo minulostí. Dochované stavby najdeme například v Dobršíně u Sušice, v Rabí nebo v Břežanech. Přednášejí Mgr. Zdeňka Řezníčková a PhDr. Jan Lhoták.

Sušické muzeum bylo založeno roku 1880 a bylo prvním muzeem v Pošumaví. Sídlí v Sušici na náměstí v jednom z nejkrásnějších domů, který je jedinečnou ukázkou gotického a renesančního stavitelství. Expozice představuje například historii sušického sirkařství, sušický cínový poklad, ojedinělou sbírku skla nebo unikátní mechanický betlém. V roce 2013 byla dokončena rekonstrukce části objektu bývalé strážnice, za kterou muzeum obdrželo cenu Stavba roku Plzeňského kraje 2013. Součástí Muzea Šumavy jsou dnes i pobočky v Kašperských Horách, Dobré Vodě a Železné Rudě.

 

Vstupné: dobrovolné
Kapacita: 40 míst procházka, 100 míst přednáška
Partner: Muzeum Šumavy Sušice, p. o., http://muzeum.sumava.net


MAPA  ZPĚT

  • 2063.jpg
  • document.jpg
  • Muzeum Sušice