9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

BAROKNÍ PŘEŠTICE/ MĚSTO PŘEŠTICE

16. července | čtvrtek 13.00–19.00

Komentované prohlídky vzácného kostela, oživlá řemesla v Domě historie Přešticka, divadelní a taneční vystoupení na náměstí u historické kašny.

IMAGE: PřešticeHistorie města sahá do dávné minulosti a souvisí pravděpodobně se starou obchodní cestou, vedoucí povodím Berounky přes Plzeňskou kotlinu a dále proti proudu řeky Úhlavy až do Bavor. První písemná zmínka o Přešticích se váže k roku 1226. Tehdy se Přeštice jako trhová ves poprvé objevily na listině krále Přemysla Otakara I. V roce 1239 Přeštice koupil kladrubský klášter benediktýnů a zřídil zde probošství. Za husitských válek se Přeštic zmocnili Švihovští z Rýzmberka a drželi je po dvě století. V 18. století zasáhli benediktýni do dějin města znovu. Nejprve zde obnovili probošství a v letech 1750 – 1775 nechali vybudovat barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie podle plánů význačného barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera.

PROGRAM

Komentované prohlídky barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie jsou připraveny pro skupiny 25 návštěvníků. Dům historie Přešticka představuje oživlá řemesla ve svých prostorech v Třebízského ulici, kde uvidíte ukázky starých rukodělných technik. Na Masarykově náměstí v prostoru kolem historické kašny vyjedou divadelní drožkou na spanilou jízdu herci z divadla 100 opic po městě a budou zvát na program, který začne od 17.00. Na programu bude představení Cháronovi blázni divadla 100 opic a na taneční program skupiny Arvena Cherchez la femme. Atmosféru náměstí doplní dobové stánky s medovinou a občerstvením.
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 - komentované prohlídky barokního chrámu Nanebevzetí Panny Marie
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 - ukázky starých rukodělných technik a řemesel v Domě historie Přešticka
17.00 - pouliční divadlo - Divadlo 100 opic Praha - Cháronovi blázni - představení, které diváky rozveselí, až dožene k pláči.
19.00 - Cherchez la femme - barokní tanec skupiny Arvena představuje ztvárnění lidských neřestí, tanec pýchy, marnivosti, zloby a obžerství.

UMĚLCI A ÚČINKUJÍC
RITORNELLO A MICHAEL POSPÍŠIL

Vstupné: dobrovolné VSTUPENKY NA MÍSTĚ

 
  • Prestice
  • Přeštice
  • chram.jpg
  • kostel-npm-1.jpg