9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

BAROKNÍ POUŤ / POUTNÍ KOSTEL SVATÉ ANNY U PLANÉ
24.7. 2015 pátek 10.00–22.00

Mše svatá v 10.00, od 12.00 program pro děti i dospělé s hudbou, divadlem, vůněmi a chutěmi baroka.
19.00 hodin varhanní koncert v kostele, na závěr barokní ohňostroj.
IMAGE: Poutní kostel Sv. Anny  PlanáPoutní kostel sv. Anny u Plané

Původně gotický objekt, první písemná zmínka o kostele pochází z roku 1515 v souvislosti s požárem. Za vlády hraběte Jindřicha Šlika prošel kostel v roce 1645 rozsáhlou stavební úpravou. Téhož roku bylo založeno Bratrstvo svaté Anny. Dalším požárem roku 1721 byl zcela zničen, již o pět let později však barokně obnoven neznámým architektem pod patronací Sinzendorfů. Některé prvky výzdoby jsou připisovány dílnám Brandla, Škréty a italským malířům. Za vlády Josefa II. zaniklo Bratrstvo sv. Anny a kostel začal sloužit jako zámecká kaple plánských držitelů. Počátkem 20. století byl doplněn před západním průčelím o hrobku rodu Nostitzů. Severně od kostela se nachází pavilonek s kdysi „zázračným“ radioaktivním pramenem. Jižně pod kostelem stojí částečně upravená budova někdejšího redemptoristického konviktu z roku 1923 pro řádový dorost. Nyní je v tomto objektu nemocnice s následnou péčí. Východně od místa směrem k Plané vede stará lipová alej s torzy výzdoby někdejší poutní cesty. Ke kostelu je to z Plané pěšky zhruba 2 km. O opravu kostelních varhan se v roce 2013 zasloužil Spolek pro obnovu Sv. Anny z nedalekého Tirschenreuthu, který po roce 1989 založil novou tradici poutí z Mähringu a Plané na Svatou Annu.

PROGRAM
Barokní pouť na Svaté Anně u Plané
Celodenní program začíná poutní mší svatou, na kterou dorazí procesí z bavorského Mähringu a z Plané. Zhruba od 12.00 hodin je pro návštěvníky připraven celodenní program pro děti i dospělé s hudbou, divadlem, tvůrčími dílnami, s lákavými vůněmi a chutěmi baroka. Na závěr je připraven barokní ohňostroj. Korunou programu je koncert dobové hudby v kostele sv. Anny, v podání Aleny Hönigová (cembalo a varhany) s názvem Parnas na ostrově. Program je inspirovaný příběhem západočeského skladatele Johanna Caspara Fischera (1665 – 1746), vyprávěným hudbou i slovy. Byl jedním z mála českých hudebníků své doby, který mohl působit ve svém rodném kraji a navíc v místě výjimečném. O zahradě zámku v Ostrově se totiž psalo jako o osmém divu světa. Labyrint pohádkových soch a fontán zpodobňující výjevy ze života antických bohů udivoval návštěvníky a inspiroval i Fischera – jeho hudba je také plná antické mytologie.

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
AUTOBUS 2015
TRIO NALADĚNO
ALENA HÖNIGOVÁ | VARHANY, CEMBALO
TEATRUM PYROTECHNICUM | BAROKNÍ OHŇOSTROJ

Vstupné na koncert: 120 Kč | 80 Kč
Kapacita: 200 míst
Partner: Kulturní a okrašlovací spolek – KOS, Planá www.hafanstudio.cz


VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT

  • Poutní kostel Sv. Anny  Planá
  • p5170336.jpg