9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Teatrum pyrotechnikum

  • Teatrum pyrotechnikum
    Teatrum pyrotechnikum

Uvidíte:
3.7. 2015
4.7. 2015
7.7.2015
10.7. 2015

15.7.2015
17.7.2015
23.7.2015
24.7.2015
28.7.2015
31.7. 2015

1.8. 2015
8.8.2015
12.8.2015
14.8.2015
15.8.2015
22.8 2015
27.8.2015
30.8.2015


Teatrum Pyrotechnicum je projektem vycházejícím z historických pramenů. Podklady pro technická řešení barokních ohňostrojů čerpá především ze spisu Josepha Furtenbacha Halonitro - Pyrobaliea, který vyšel tiskem již v roce 1627. O co se vlastně jedná? Jde o historický zahradní barokní ohňostroj, mezi jehož výhody lze počítat zejména jeho nehlučnost, historickou i současnou krásu a to vše s minimálním odstupem přihlížejících (od tehdejších 33 střevíců - dnešních 10 metrů). V době renesance se konaly v Evropě u příležitostí církevních svátků a významných událostí ohňostroje. Zpočátku se používaly jednoduché pyrotechnické efekty. Postupem času začaly být daleko složitější - rakety, pozemní miny, kulové pumy, římské svíce,paví ocasy, ohnivá kola, rotující efekty, diamantová slunce a jiné. Pro odpalování ohňostrojů se stavěly konstrukce, které připomínaly hrady, zámky, kašny nebo geometrická tělesa. S ohněstrůjci se podíleli na provedení těchto ohňostrojů významní stavitelé, architekti, sochaři, malíři a také vizionáři. Proces zdokonalování ohňostrojného umění vrcholí v době baroka a společností Teatrum Pyrotechnicum realizovaný barokní ohňostroj se snaží přibližit a nabídnout pohled právě v tomto období. Snahou je připravit současnému divákovi ojedinělou podívanou, která společně s využitím autentických prostor propůjčuje takovému zážitku kouzlo návratu do časů dávno minulých. Výše uvedené je jen slovním vyjádřením toho co s námi můžete vidět na vlastní oči a nikoliv na webu, protože ani v dobách baroka taková technika a možnost nebyla.