9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

NEČTINY BAROKNÍ / MUZEUM, KOSTEL, KAPLE SV. ANNY NEČTINY
20.8. 2015 čtvrtek 11.00–23.00

Denní program v Nečtinách, na Račíně. Hlavní program v kapli sv. Anny:16.00 Kühnův dětský sbor, 18.00 Oldřich Janota + Ora Pro Nobis.

IMAGE: NečtinyDalšími charismatickými místy v Nečtinách, které programem festivalu 9 týdnů baroka uvedeme, jsou kostel sv. Jakuba Většího, kaple sv. Anny se špitálem a Regionální muzeum Nečtiny. Společný výlet do okolí navíc představí zaniklou obec s pohnutou historií – Račín.

Kostel sv. Jakuba Většího
Předchůdce kostela sv. Jakuba Většího byl postaven kolem roku 1290 od Bavora z Nečtin a byl za husitů zničen. Druhá podoba byla dokončena za Jana Pluha z Rabštejna roku 1534. Marie Karolina z Kokořova nechala tento rozpadlý kostel v letech 1750–1752 zbořit a nahradit nynějším. Na hlavním oltáři s baldachýnovým rámem visí obraz sv. Jakuba, na postranních brankách jsou velké sochy sv. Vojtěcha a Václava, v severní části lodi křížový oltář s Máří Magdalenou, Marií a Janem. Oltář sv. Michaela odkazuje na kdysi existující bratrství, jemuž byl zasvěcen i městský sloup. Proti vstupu na hřbitov stojí mohutná barokní fara s kamennou bránou na dvůr, ve kterém jsou stále vidět trosky starých hospodářských budov.

Kaple sv. Anny a špitál
Jedinečný genius loci Nečtin tvoří kaple sv. Anny a barokní špitál, dnes sloužící jako kulturní a rezidenční prostor. Kostel byl postaven v letech 1450–1462. Za třicetileté války byl zničen a v období let 1655–1657 znovu vybudován Václavem Adamem Kokořovcem, což dokládá barokní mramorový portál datovaný roku 1657 s aliančním erbem kokořovsko-hessenteinským a nápisová deska. Po roce 1945 kaple zchátrala, roku 1970 byla opravena a využita jako památník zemědělských tradic okresu Plzeň-sever. Po roce 1990 sloužila jako rezidenční prostor pro pantomimu a pohybové divadlo pod hlavičkou Studia Kaple, založeného prof. Ctiborem Turbou. Aktivity Studia Kaple po necelých dvaceti letech skončily. Nový dech kaple sv. Anny nabrala v roce 2010 s projektem Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015, kdy se stala hlavním regionálním rezidenčním centrem projektu. Od roku 2014 v kapli trvale působí spolek Baroko v Čechách, které převzalo pomyslnou štafetu a pořádáním rozmanitých akcí udržuje kulturní život v tomto jedinečném prostoru. Naproti kapli sv. Anny se nalézá barokní špitál. Původní chudinský špitál byl založen roku 1786 Josefou Kokořovskou pro šest mužů. Špitál je obdélná jednopatrová budova se zdůrazněným středním rizalitem s erbem Kokořovců, svou funkci plnil do roku 1945. Vnější fasády mají pozdně rokokové členění. V současné době slouží jako rezidenční zázemí kulturnímu prostoru v kapli sv. Anny.

Regionální muzeum Nečtiny
Dům č. p. 79, dnešní regionální muzeum, je typickým dokladem staré zástavby Nečtin z druhé poloviny 17. století, tedy stavby z raného baroka. Nově zrekonstruovaná budova muzea je také důležitým informačním centrem a kromě své hlavní náplně – muzejních výstav (stálá expozice historického života obce i výstavy aktuálně reagující na život nejen v regionu) – nabízí široký výběr doprovodných aktivit: tvořivé dílny, přednášky, projekce, kinokavárnu, dotykovou prezentaci, turistické mapy a publikace, suvenýry, pohledy a keramiku. Od 4. července do 31. srpna mohou návštěvníci právě zde vidět výstavu s názvem Baroko v krajině, připravenou ve spolupráci s Muzeem a galerií severního Plzeňska v Mariánské Týnici. Expozice představí západočeské baroko, reprezentované drobnou sakrální architekturou i skvostnými stavbami, jakožto unikátní kulturní objev a upozorní na možnost navrácení ztracené spirituality do míst, kde kdysi silně bývala. Připomene, že okolí Nečtin a Manětína je ukázkou přírodní galerie a jedinečného fenoménu barokního umění.

zaniklá obec Račín
Šlechtický rod Račínové z Račína měl pohnuté osudy jako obec, která dodnes nese jejich jméno s přívlastkem „zaniklá“. Osada, dnes tvořená jedním domem. Její katastrální území zaujímá 249,66 ha. Leží 11 km od Manětína v terénu svažujícím se k východu a její plochu dnes vymezuje náletový porost, mezi kterým se nacházejí četné zříceniny, obvodové zdivo původních domů. Jméno osady Račín je poprvé uváděno v berním rejstříku z roku 1379. Ves zanikla po roce 1945. Jsou zde dochována torza památek: socha sv. Jana Nepomuckého – sokl, kříž na okraji obce, boží muka a kříž u Röhrova mlýna. V uplynulých letech byla kaplička Nejsvětější Trojice šetrně a krásně zrekonstruována obcí Nečtiny.

PROGRAM
Nečtiny barokní představí celodenní program hned na několika místech. Hudební produkce proběhne v kostele sv. Jakuba Většího, který bude také po celý den zpřístupněn návštěvníkům. Na návsi u zrekonstruovaného muzea bude připraven jarmark a program pro děti. Program doplní pojízdné kulturní centrum Autobus 2015 s divadelními výstupy, dílničkami pro děti a hudbou.

Kostel sv. Jakuba Většího
10.00–18.00 celodenní otevření kostela s hudební produkcí

Regionální muzeum Nečtiny
10.00–18.00 minijarmark, dětský program, Autobus 2015

Komunitní výlet
11.00 Mezi poli na Račín – pěší a cyklistický výlet ke kapličce Nejsvětější Trojice do zaniklé obce Račín (trasa vyznačena), v cíli překvapení – pořádá spolek Baroko v Čechách

Společenské odpoledne a večer na Anně, barokní občerstvení, infostánek
16.00 Kühnův dětský sbor
18.00 Oldřich Janota + Ora Pro Nobis
21.00 barokní chill-out v kapli sv. Anny v Nečtinách

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
AUTOBUS 2015
STUDIO DELL'ARTE
KÜHNŮV DĚTSKÝ SBOR
RITORNELLO
OLDŘICH JANOTA + ORA PRO NOBIS

Vstupné: přes den dobrovolné, večerní koncert 100 Kč | 50 Kč
Kapacita: přes den neomezeně, kaple sv. Anny 200 míst
Partner: Baroko v Čechách, z. s., http://www.barokovcechach.eu, https://www.facebook.com/barokovcechach


VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT