9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

CESTA ZA ŽIVOU VODOU / PLANÁ
20.7. 2015 pondělí 16.00–21.00
Výlet po staré poutní cestě, zakončený zahradní slavností v parku v Chodové Plané.

IMAGE: Cesta k pramenu Chodová PlanáPoutní cesta Planá–Chodová Planá
Cesta za živou vodou je výletní okruh mezi obcemi Planá, Chodová Planá a poutním místem Svatá Anna. Na okruhu se nachází poutní cesta s barokní alejí a kapličkou, barokní kostel sv. Anny s kapličkou a pramenem, industriální objekt pivovaru Chodovar a výletní místo – lesík s pravidelnými landartovými instalacemi. Pro turisty je ale okruh neatraktivní, nezaujme je k návštěvě. Turisté a návštěvníci našeho regionu přijíždějí na Svatou Annu auty a pak pokračují dále do pivovaru Chodovar, který navštěvuje po celý rok mnoho turistů. Ti ani často netuší, že se v této lokalitě nachází například kaple s pramenem „živé vody“, hrobka rodiny Nostitzovy (původní majitelé chátrajícího zámku v Plané) a další. Přispívá k tomu také neutěšený stav okolí Svaté Anny a malá propagace lokality. Je potřeba ale zmínit, že město Planá vybudovala přístupovou cestu k prameni sv. Anny a v Chodové Plané se nachází rozlehlý park. S jeho budováním začal hrabě Hans Ernst von Berchem 13. září 1866. Rozloha parku byla 47 hektarů, v jeho středu je středověký židovský hřbitov. V parku hrabě tehdy zřídil i moderní observatoř s mnoha přístroji (již zanikla). Když vznikl v roce 1906 pseudobarokní zámek, vídeňský architekt R. Feldscharek upravil areál na anglický park, aby byl soustředěn ve směru na nový zámek.

PROGRAM
Zahájení programu 9 týdnů baroka na Plánsku a Tachovsku.
Cesta za živou vodou
Program Cesta za živou vodou je koncipován jako výlet po turistickém okruhu se zajímavými zastaveními a kulturním programem. Akce začne srazem v 16.00 hodin v Plané na náměstí. Jednotlivé body vycházky – barokní lipová alej s torzy výzdoby někdejší poutní cesty, poutní kostel sv. Anny u Plané, pavilonek s kdysi „zázračným“ pramenem na Svaté Anně, zámecký park v Chodové Plané, lesík U Madonky u Plané. Cesta za živou vodou je krátký turistický okruh hojně využívaný k vycházkám místními obyvateli, na kterém je stále co objevovat, i když to není na první pohled patrné. První část výletu bude koncipována jako vycházka s výkladem k tématu baroka, druhá část programu jako zahradní slavnost v parku v Chodové Plané s občerstvením a kulturním programem. Celá akce bude zahájením týdne baroka na Plánsku a Tachovsku. Účastníci pondělního programu tak budou mít možnost dozvědět se podrobnosti o celotýdenním programu v jejich oblasti, případně si budou moci u regionálního partnera zakoupit vstupenky.

16.00 zahájení programu v Plané na náměstí
16.00–19.00 komentovaná procházka krajinou
19.00–21.00 zahradní slavnost v parku v Chodové Plané

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
AUTOBUS 2015
STUDIO DELL'ARTE
TRIO NALADĚNO

Vstupné: 80 Kč | 40 Kč
Kapacita: neomezená
Partner: Kulturní a okrašlovací spolek – KOS, Planá  www.hafanstudio.cz

VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT

  • Cesta k pramenu Chodová Planá