9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

SVATÝ JAN NA MOSTĚ / ZÁMEK HRADIŠTĚ V BLOVICÍCH
2. července | čtvrtek 10.00–17.00
Komentované prohlídky města, výstavy Sv. Jan na mostě a zámeckého parku Hradiště.IMAGE: Město Blovice, které bylo původně majetkem nedalekého cisterciáckého kláštera, se nachází v údolí řeky Úslavy. Během exkurze "Blovické barokní památky" budou návštěvníci seznámeni s již zaniklou barokní tváří Blovic, ale zároveň i s dosud viditelnými prvky a objekty. Mezi výzdobou města vyniká nádherné barokní sousoší sv. Kříže, vypínající se na zalesněném návrší nad řekou, a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1707. K nejpůsobivějším barokním stavbám patří místní kostel sv. Jana Evangelisty.


PROGRAM
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., připravilo výstavu "Sv. Jan na mostě". Jedná se o expozici výstupů vlastního výzkumu a odborné práce Olgy Vránkové z oddělení historie a společenských věd. Autorka a zároveň kurátorka výstavy zmapovala celé jižní Plzeňsko a zdokumentovala všechny sochy a sošky sv. Jana Nepomuckého i místa, kde v současné době již nejsou dochovány. Nasbírala tak unikátní materiál, který bude v takto ucelené formě prezentován veřejnosti zcela poprvé. Kromě trojrozměrných předmětů dokumentujících fenomén sv. Jana Nepomuckého budou součástí výstavy fotografie a texty. Výstava bude zahájena 11. června a potrvá do 30. srpna.

V rámci festivalu 9 týdnů baroka bude tato výstava představena i s bohatým doprovodným programem 2. července, kdy budou připraveny komentované prohlídky výstavy, zámeckého parku Hradiště i barokních památek Blovic.

10.30, 12.30 a 14.30 komentované prohlídky výstavy "Sv. Jan na mostě" (kapacita max. 30 osob)
11.30, 13.30 a 15.30 komentované prohlídky zámeckého parku Hradiště (kapacita max. 20 osob) 
Historie zámeckého parku Hradiště se začala psát v době baroka, dodnes jsou zde zřetelné původní linie, přestože v dalších vývojových etapách park měnil svou tvář v návaznosti na dobový vkus a styl. Odborný výklad a značení představí zámecký park z jiného úhlu pohledu, než jaký se návštěvníkům běžně naskýtá.
13.00 a 16.00 exkurze "Blovické barokní památky" (exkurze začíná u zámku Hradiště, kapacita max. 20 osob)
Vstupné do objektu zámku Hradiště: plné 40 Kč | snížené 30 Kč | děti do 5 let a ZTP zdarma
Partner: Mikroregion Nepomucko a Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.

MAP  BACK

  • blovice2.jpg
  • muzeum-blovice.jpg