9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

BAROKNÍ VEČER / NÁVES A ZÁMEK CEBIV
28.7. 2015 úterý 13.30–22.00

Od 13.30 pěší výlet s restaurátorkou za obnovenými barokními sochami v okolí. Večerní program pro ohrožený barokní zámek. Divadlo, hudba, přehlídka historických kostýmů, dobové pokrmy a barokní ohňostroj.

IMAGE: První zmínka o Cebivi se datuje k roku 1115, kdy byla věnována vznikajícímu klášteru v Kladrubech. Nejen Cebiv, ale další desítky obcí v okolí si tak letos připomenou 900 let od tohoto významného výročí.

Dominantu cebivské návsi tvoří barokní zámek, jehož půdorys ve tvaru písmene H je na svou dobu vcelku nezvyklé dispoziční řešení odpovídající rukopisu významného architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Honosná fasáda i nádherné interiéry však vinou nevhodného užívání a následného chátrání v průběhu posledních sedmdesáti let značně utrpěly a jejich dnešní omšelá podoba je němou připomínkou zašlé slávy zámku. V kdysi honosných šlechtických místnostech se skladovaly pytle s brambory a obilím, byly zde byty pro zaměstnance státních statků, kuchyně a jídelna, v zámeckém parku se pásly krávy. Ačkoli je dnes zámek v havarijním stavu, jeho osud není lhostejný ani jeho majitelům, zástupcům obce či obyvatelům obce. Záchrana celého objektu bude ovšem vyžadovat nemalé úsilí.

PROGRAM

Prvním bodem programu bude pěší výlet po restaurovaných barokních památkách v okolí, který začíná již brzy odpoledne na malebném vlakovém nádraží v Cebivi. Odtud se zájemci spolu s restaurátorkou Martinou Klouzovou Niubo vydají do Slavic k obnovené soše sv. Františka z Assisi a poté k nově opravenému kostelu sv. Vavřince a kapli nad obcí. Odtud poputují zpět do Cebivi k zrestaurované soše Panny Marie Immaculaty na návsi a sv. Janu Nepomuckému na mostku pod zámkem.

Odpolední program oživí celou náves, jejíž dominantou je zchátralý, avšak přesto nádherný barokní zámek. Svou kopuli zde rozbalí Autobus 2015 s divadelním programem pro děti i dospělé, barokní náladu vytvoří flétnovéhudební trio NaladěnoTre Fontane či unikátní ochutnávka barokní lidové kuchyně. Díky přehlídce dobových kostýmů připravené ve spolupráci Ateliéru Arachné a Dámského klubu Cebiv bude dojem stylově vytříbeného komponovaného večera dokonalý. Spolu se setměním se před průčelím zámku otevře velkolepé představení Anděl strážce v podání kulturního spolku Rašelina. S přibývající tmou se rozsvítí svíce v oknech domů i v lucernách v rukou účastníků a celá náves se ponoří do tajemného ticha. Vrcholem večera bude monumentální barokní ohňostroj Theatrum Pyrotechnicum.

13.30 –16.30 pěší výlet s restaurátorkou Martinou Klouzovou Niubo
13.30 – start – Cebiv, nádraží (příjezd vlaku od Plzně v 13.24 hodin)
14.30 – Slavice (příjezd autobusu od Konstantinových Lázní ve 14.30 hodin) – zastavení u sochy sv. Františka u Slavic, prohlídka kostela sv. Vavřince ve Slavicích, poté buď pěšky přes pole zpět do Cebivi, pokud bude schůdné, nebo bus v 15.27 hodin až do Cebivi, zastavení u sochy P. Marie Immaculaty a sv. Jana Nepomuckého v Cebivi
17.00–22.00 náves Cebiv
17.00 Autobus 2015 – Projížďky Plzeňským krajem aneb Výletní linka 2015
18.00 zahájení programu
18.30 hudební výstupy – trio Naladěno, průběžně ochutnávky barokní kuchyně
19.00 přehlídka dobových kostýmů – Ateliér Arachné a Dámský klub Cebiv a Ateliér Arachné
20.00 představení Anděl strážce – Kulturní spolek Rašelina
21.00 projekce fotografií z interiéru zámku v kopuli Autobusu 2015
21.30 barokní ohňostroj Theatrum Pyrotechnicum

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
AUTOBUS 2015
TRIO NALADĚNO
ATELIÉR ARACHNÉ
KULTURNÍ SPOLEK RAŠELINA
TEATRUM PYROTECHNICUM | BAROKNÍ OHŇOSTROJ

Vstupné: 100 Kč | 50 Kč
Kapacita: neomezená
Partner: Mas Český Západ – Místní partnerství, http://www.leader-ceskyzapad.cz, ve spolupráci s obcí Cebiv, Dámským klubem Cebiv, Ateliérem Arachné

VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT

 • 060415_cebiv_01.jpg
 • 18845.jpg
 • 2014_07_31_cebiv_baroko_0053.jpg
 • 2014_07_31_cebiv_baroko_0063.jpg
 • 2014_07_31_cebiv_baroko_0071.jpg
 • 2014_07_31_cebiv_baroko_0078.jpg
 • 2014_07_31_cebiv_baroko_0084.jpg
 • 2014_07_31_cebiv_baroko_0094.jpg
 • Cebiv
 • 95459924.jpg
 • cebiv--slavnosti_5969.jpg
 • cebiv--slavnosti_5993.jpg
 • cebiv--slavnosti_6023.jpg
 • cebiv--slavnosti_6063.jpg
 • cebiv--slavnosti_6148.jpg
 • cebiv--slavnosti_6214.jpg
 • cebiv--zamek-ext-8695.jpg
 • cebiv--zamek-ext-8700.jpg
 • cebiv--zamek-interier_3334.jpg
 • cebiv--zamek-interier_3338.jpg
 • 9tb-cebiv-utery.jpg