9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

KONCERT BAROKNÍ HUDBY / KOSTEL VEJPRNICE 
14.7. 2015 úterý 19.00–22.00
Komentované prohlídky a koncertní vystoupení soubor Ensemble Inégal v kostele.

IMAGE: VejprniceVejprnice, ležící ve stínu města Plzně, mohou nabídnout barokní areál, který svou uměleckou výpovědí patří k tomu nejlepšímu na Plzeňsku. Jejich život byl poprvé zachycen písemně k roku 993 a rozvíjel se spolu s vlastníkem, benediktinským klášterem v Břevnově, později s klášterem premonstrátek v Chotěšově. Vejprnice jsou také spjaty se šlechtickými rody, z nichž nejvýznamnější byli Vrtbové a Lobkowiczové. Farní kostel byl farním i pro jejich sídlo v nedalekých Křimicích. Za éry Vrtbů byl kostel v letech 1722–1726 nákladně přestavěn Františkem Maxmilianem Kaňkou za přímé účasti architekta Františka Ignáce de Prée. Byl vybaven vynikajícím mobiliářem, realizovaným nejvýznamnějšími západočeskými umělci, jako sochařem Lazarem Widemannem, který zde vytvořil téměř padesát soch, a malířem Františkem Juliem Luxem. Na sklonku barokní éry kostel získal vynikající varhany proslulého tachovského varhanáře Antonína Gartnera (1769–1770). 
Kostel, spojený s farou přes bývalý příkop tvrze zajímavým krytým barokním dřevěným mostem, tvoří vejprnickou dominantu a poskytuje dostatečné vnitřní i venkovní prostory pro kulturní podniky, poznávací a turistické aktivity. Kostel je každoročně jedním z míst republikového varhanního festivalu, na letní škole se tu scházejí mladí evropští adepti hry na varhany a v neposlední řadě se zde konají koncerty pro širokou veřejnost blízkého regionu.

PROGRAM
Ve Vejprnicích návštěvníky přivítají průvodci v dobových kostýmech. Po zahájení budou následovat komentované prohlídky kostela, ale také pozvání k ochutnávkám dobového občerstvení při poslechu improvizovaného hudebního bloku. Pro hlavní program večera je připraveno koncertní vystoupení soubor Ensemble Inégal v kostele.

19.15–19.30 slavnostní přivítání 
19.30–20.40 komentované prohlídky kostela, občerstvení
20.45–22.00 hlavní program – koncert souboru Ensemble Inégal v kostele

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
ENSEMBLE INÉGAL 

Vstupné: 80 Kč | 40 Kč
Kapacita: 200 míst
Partneři: MAS Radbuza, http://www.mas-radbuza.cz, ve spolupráci se sdružením Dědictví předků

 

 
VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT

 

  • bcfeb1ba-f999-4fa5-8937-7702d46d9d85_d.jpg
  • Vejprnice
  • vejprnice_-_kostel_sv._vojtcha_1.jpg