9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

HUDBA J. J. RYBY / KOSTEL SV. AMBROŽE VÍCOV U PŘEŠTIC
16.7. 2015 čtvrtek 20.00–22.00

MISSA in Stylo Grave aneb Ryba, jak jej neznáte – Seriózní skladatel nevánoční. Zpívá a na dobové nástroje hraje soubor Ritornello, připravil a vede Michael Pospíšil.

IMAGE: Kostel sv. Ambrože ve Vícově se řadí k nejstarším památkám v okolí Přeštic. Byl postaven v románském slohu kolem roku 1250. Do dnešních dnů se z této doby zachovaly věž a západní stěna lodi. Raně gotická přestavba proběhla kolem roku 1300, byla zvýšena loď a původní románský štít. V husitských bouřích byly kostel se vsí vypáleny. Kostel byl znovu postaven a z této doby je klenba presbytáře. Poslední úpravy jsou z 18. století, kdy byla přistavena jižní předsíň. Byla pořízena mansardová střecha věže, připojeny opěry k presbytáři, upravena okna v lodi, novotou zazářil portál. V interiéru jsou cenné pozdně gotické nástěnné malby z 16. století, které zobrazují výjevy ze života sv. Ambrože. Zařízení kostela je barokní.


PROGRAM
Jakub Šimon Jan Ryba (1765–1815): MISSA in Stylo Grave aneb Ryba, jak jej neznáte – Seriózní skladatel nevánoční. Zpívá a na dobové nástroje hraje soubor Ritornello, připravil a vede Michael Pospíšil.
Pilní a nadaní lidé někdy mohou být svému okolí vítaní i nesnesitelní zároveň. Dokonce za to leckdy zaplatili i svým životem, jako autor slavné vánoční mše Hej, mistře! z roku 1796, přeštický rodák a rožmitálský kantor Jakub Šimon Jan Ryba. Horečná skladatelská činnost a věčné boje s nepochopením nadřízených i bídnou školní docházkou žáků mu ukrátily život, takže v roce 2015 slavíme jak jeho 250. narozeniny „do světa“, tak 200. „narozeniny do nebe“. „Rybovku“ známe asi všichni, byť většina v bídných úpravách i popleteném obsazení. Málokdo tuší, že hned první tóny varhan mají správně znít o dvě oktávy výše, jako nesmělé pípnutí vzbuzeného ptáčka, nikoli zabučení vola atd. Ale přesto tu mši máme rádi, cítíme, že je nám prostě blízká a důvěrná. Ryba totiž dobře věděl, pro koho skládá a jak to má dělat. Zanechal nám snad půldruhého tisíce skladeb v různém stylu i obsazení a my můžeme jen obdivovat píli a jistou ruku, kterou „jen“ zapisoval muziku, která mu zřetelně zněla v duchu. Proto jsme nyní pro malý kostelík ve Vícově u Přeštic vybrali slohem velkolepou, ale obsazením titěrnou „Mši ve vážném stylu“ z roku 1802, doplněnou dalšími skladbami, jak ji jako doprovod bohoslužby mohli slyšet naši prapředci. Muziku, která se klene od renesanční polyfonie k romantickému patosu, jež spojuje mistrné předivo zpěvních hlasů s lehkostí kantorské houslově-taneční muziky a barokním „jenerálbasem“!

Umělci
Ritornello s Michaelem Pospíšilem.

Vstupné: 100 Kč | 50 Kč
Kapacita: 200 míst
Partner: město Přeštice

VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT

  • lrg_vicovkostelsv.ambroze.jpg
  • staen-soubor.jpg
  • vicov.jpg