9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

VENKOVSKÁ SLAVNOST PODEJ RUKU BAROKU / BAROKNÍ DVŮR GIGANT ZÁLUŽÍ
18.7. 2015 sobota 10.00–22.00

Celodenní program na rodinném barokním statku. 19.00 program Štěpána Raka a Alfreda Strejčka Vivat Comenius.

IMAGE: Barokní statek Dvůr GigantTakřka kousek za humny, vzdušnou čarou asi 14 km jihozápadně od Plzně, nedaleko Chotěšova či města Stodu, leží v obci Záluží barokní vrchnostenský dvůr zvaný Gigant. Jeho založení se datuje rokem 1367, ale zřejmě bude ještě daleko starší. Patřil mezi největší dvory chotěšovského kláštera. V 17. století, po třicetileté válce, byl dvůr přestavěn a zbudován malý zámeček propojený s budovou sýpek. Protože měl i zámeckou kapli, sloužil církevním obřadům. Interiéry v prvním podlaží byly vyhrazeny loveckým oslavám. Ve dvoře se chovaly převážně ovce, později i jiná hospodářská zvířata. Uplynula staletí a dvůr přečkával v různé kondici věky, až do let budování socialismu, kdy mu zde hospodařící státní statky, a to již kulturní památce, málem připravily zánik. A tak se přijďte podívat na dnes už zachráněnou kulturní památku, na 22 let práce rodiny Korcovy – obnovitelů dvora Gigant, jakož i na to, jak se žije v baroku.

PROGRAM
Na rodinném barokním statku Gigant vás přivítají jeho majitelé programem, který nazvali Podej ruku baroku. Již od dopoledne vás čeká bohatý program v samotném dvoře a na nedalekém Dvorském rybníku. V rodinné atmosféře budete moci obdivovat živá barokní řemesla – kováře, kameníka, sokolníka, hrnčíře, pekaře. Zažijete, jak se v barokním statku bydlelo dříve a dnes. V přilehlé krajině patřící ke dvoru leží 500 let starý Dvorský rybník. Na místo se lze dostat krátkou procházkou, nebo vás doveze kočár tažený koňmi po cestě zvané kočárovka, lemované lipovou alejí a vedoucí původní barokní krajinou. U vody budete mít možnost chytit rybu na dobové bambusové pruty. Na hrázi a na ostrově bude přichystáno lidové vaření, nebudou chybět pečená selata. Celodenní program zakončí večerní program Štěpána Raka a Alfreda Strejčka Vivat Comenius.

10.00–18.00 hodin / v prostoru dvora
Živé barokní řemeslo
Ukázky několika dobových řemesel s možností si předváděnou práci osahat. Míla Krofta – hrnčířský kruh, Zdeněk Mestl – socha světlonoše sv. Lucie, Bartoloměj Štěrba – kámen a sochy, živá historická kovárna, Milan Straka – sokolník, podmalba, paní Krocová, Petr Zajac – vitráže, Podlipský a syn – kovář a podkovář, okování koní, otec a syn Schandlovi – tesař a kolář. Během dne ochutnávka buchet a koláčů paní domácí, české pivo a další občerstvení.

10.00–18.00 hodin / u Dvorského rybníka
Asi 700 m západně od dvora se nachází 500 let starý Dvorský rybník. Návštěvníci programu budou mít možnost buď procházkou, anebo kočárem s koňmi tuto lokalitu navštívit. Pojedou, nebo půjdou původní barokní krajinou po takzvané kočárovce, cestě osázené jako dvojstranná lipová alej vedoucí k rybníku. U vody bude připraven další program: možnost chytit rybu na dobové bambusové pruty, způsobem chyť a pusť. Na hrázi, nebo na ostrově se návštěvníci zúčastní lidového vaření a ochutnají pečená grilovaná selata.

Součástí programu celého dne jsou dále prohlídky dalších částí dvora s výkladem – včetně sýpky – a nahlédnutí do interiérů zámecké části – jak se bydlí v baroku. Otevřeny budou i výstavy Podej ruku baroku a Stálá expozice zemědělství.

19.00 hodin / první sál dvoru Gigant
Vivat Comenius
„Chtěl jsem jen burcovat k tužbám po plnější a pravdivější moudrosti a poukazoval jsem na to, čeho by se dalo dosíci, kdybychom se věci vážně chopili. Vše na tomto světě lze napravit, ale jen jemným teplem lásky, neboť jinak je to nemožno.“ – J. A. Komenský
Kytarový virtuos prof. Štěpán Rak a Alfred Strejček ve společném představení, koncertě pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář. Program sestavený z textů Jana Amose Komenského (1592–1670) Obecná porada o nápravě věcí lidských.
V dokonalé symbióze komponované hudby Štěpána Raka a mistrovském přednesu Alfreda Strejčka vyznívají myšlenky Komenského stále neobyčejně živě, jako by je tento veliký myslitel psal pro dnešek. Představení má zvláštní, sugestivní atmosféru oživlého poselství dávných věků.

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
ALFRÉD STREJČEK
ŠTĚPÁN RAK
MILAN STRAKA | SOKOLNÍK 

Vstupné: přes den jednotné 50 Kč, večerní koncert – 150 Kč | 100 Kč
Kapacita: přes den neomezeně, večerní program 300 míst
Partneři: Dvůr Gigant

VSTUPENKA - bez večerního koncertu

VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT

 

  • Barokní statek Dvůr Gigant
  • 2.jpg
  • 4.jpg
  • 9.jpg