9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

KONCERT/ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE PLANÁ
25.7. 2015 sobota 18.00–20.00

Barokní opera H. Purcella “Dido a Aeneas” v podání účastníků Mezinárodních kursů staré hudby.
První písemné záznamy o Plané pocházejí z roku 1251. Město leželo na důležité obchodní cestě, která vedla z Norimberka přes Cheb dále do Čech. Původní osada stávala na úpatí Bohušova vrchu kolem románského kostela Petra a Pavla, který je nejstarší dochovanou stavební památkou v Plané. Nejstarší část vlastního města byla pravděpodobně postavena v průběhu 13. a 14. stol. Kolem roku 1400 byla Planá na tehdejší dobu poměrně velkým městečkem s náměstím a několika přilehlými uličkami. Město bylo obehnáno příkopy a hradbami. V rohu tvořeném hradební zdí byl postaven gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie. Jeho věž je 64 m vysoká a v současnosti také veřejně přístupná. Barokně přestavěn byl kostel v 60. a 80. letech 18. století. V bezprostřední blízkosti se nachází barokní fara z r. 1708. V nedaleké ulici Na Příkopech, je dochováno torzo bývalých městských hradeb.

PROGRAM

Ve dnech 18.–26. 7. 2015 proběhne ve Spáleném Poříčí v pořadí již třetí ročník pěveckého kurzu staré hudby. Je určen pro všechny zájemce o technicky správné a zdravé zpívání, kteří mají rádi barokní hudbu. Během intenzivního kurzu bude nastudována barokní opera Henryho Purcella “Dido a Aeneas”. Na závěr kurzu bude toto Purcellovo mistrovské operní dílo představeno v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plané. Zpěv bude doprovázen smyčcovým kvintetem a varhanami v podání Jamese Graye, který je vedle Markéty Malcové hlavním lektorem kursů. Představení vznikne pod vedením irské režisérky Heather Hadrill. 

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
JAMES GRAY
HEATHER HADRILL
MARKÉTA MALCOVÁ
ÚČASTNÍCI KURSŮ STARÉ HUDBY VE SPÁLENÉM POŘÍČÍ 

Vstupné: dobrovolné
Kapacita: 200 míst
Partner: Kulturní a okrašlovací spolek – KOS, Planá  www.hafanstudio.cz


VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT