9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

James Gray

  • James Gray
    James Gray

Uvidíte:
25.7. 2015

James Gray vystudoval klavír v Londýně s Tamas Vesmas a Maria Curcio a ve studiích pokračoval na AMU v Praze s Ivanem Moravcem. Dále studoval na italské státní stipendium na londýnské Královské akademii hudby a pokračoval ve „Studijním centru renesance hudby“, (Centro Studi Musicali Rinascimentali) ve Florencii. Získal diplom bakaláře na „Otevřené univerzitě“ (The Open University), kde následně dokončil studium jako magistr společenských věd ve specializaci na florentskou hudební kulturu 19. století. Okruh Jamesova specifického zájmu zahrnuje: florentské monody; anglický ayre/kavalírské písně; francouzské melodie z konce 19. století; anglické písně 20. století; (klasický) Ragtime.
James působil jako hostující dirigent u Pražských madrigalistů v letech 1980-81 (Berlín-TV debut 1981) předtím, než se přestěhoval do Německa, kde pracoval jako korepetitor v Národním Divadle v Mannheimu. Jamesův přesun do Itálie byl odrazem jeho vzrůstajícího zájmu o italskou barokní hudbu a dřívější působení na La Chaise-Dieu Festival  1984, (který přenášela francouzská televize), a na třístém výročí Domenica Scarlattiho v roce 1985 (Rozhlas Madrid, španělská televize) ho vedly k pravidelnému působení ve Střední Evropě. Jamesovy nahrávky zahrnují: Domenico Scarlatti „Nepublikované kantáty“; Monteverdi „Lamentod’Arianna“ atd. („Grand Prix“ Académie du Disque Français); Benedetto Marcello „Nepublikované vokální práce“.
James je dirigentem Horti Annalenae (1989) (baroko) a vedoucím Mayfair Quartet/Quintet (2004/2012) (Ragtime). V roce 2012 založil Piccadilly Piano Quintet – dříve Quintetto AKHAR, spolu s nímž byl odměněn „Velkou cenou cti“ za komorní hudbu na 85. Mezinárodní soutěži hudby Léopolda Bellana v Paříži.
V roce 1994 byl spoluzakladatelem orchestru mladých L’Orchestra Sinfonica di Firenze (generální tajemník 1994-97) a v letech 1995-2002 byl pověřen vokální studií v Institutu Diocesano di Musica Sacra. Je varhaníkem v bazilice Svatého Ducha ve Florencii (od r. 2008), a byl uměleckým vedoucím Organa sonent! v Palazzo Pitti (2008-2011).