9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

BAROKNÍ SLAVNOST / KLÁŠTER KLADRUBY
1.8. 2015 sobota 19.00–23.00

Komponovaný program barokních zábav.Varhanní koncert J.Tůmy s taneční improvizací A. Srncové, barokní ohňostroj.

IMAGE: KladrubySoubor 63 památek západočeského baroka, které prezentujeme naším festivalem, má své tři jasné favority. Jsou jimi unikátní stavby významného barokního architekta Jana Blažeje Santiniho. Jeho stavby postavené ve stylu tzv. barokní gotiky nemají v Evropě ani jinde ve světě obdoby. Vedle kláštera Plasy a poutního kostela v Mariánské Týnici je třetí z hvězd klášter Kladruby, který zaujímá v našem programu výsadní postavení. Klášter benediktinského řádu byl založen roku 1115 knížetem Vladislavem I. To znamená, že v letošním roce slaví 900. výročí založení a toto jubileum je třeba náležitě oslavit a připomenout dnes poněkud zapomenutému místu jeho velikost. Na počátku 14. století patřil mezi nejbohatší a nejvýznamnější kláštery v českém království. Roku 1393 byl za potvrzení nového kladrubského opata stíhán a umučen sv. Jan Nepomucký. Původní románská bazilika byla ve stylu barokní gotiky J. B. Santinim přestavěna na začátku 18. století. Roku 1770 byla dokončena stavba nového konventu dle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Klášter byl v roce 1785 zrušen Josefem II. Roku 1825 získal areál Alfréd I. Windischgrätz. Rod Windischgrätzů využíval klášter nejprve jako hospodářská stavení, po první pozemkové reformě sloužil i k obytným účelům. V roce 1945 přechází památka do správy státu. Unikátnost památky v Kladrubech tkví také v uchování jak stavební, tak i interiérové složky, včetně původního oltáře, a my se můžeme dodnes přesvědčit o dokonalé jednotě architektury a jejího náboženského obsahu. Klášter Kladruby je perla, která by neměla uniknout žádnému návštěvníkovi Plzeňského kraje. Festival 9 týdnů baroka sem zavítá hned několikrát – 25. července, 1. a 2. srpna.

PROGRAM

Čtvrtá Barokní slavnost festivalu se odehraje na půdě kláštera Kladruby. Všudy přítomná spiritualita a duchovní rozměr Santiniho stavby bude spoluutvářet i program. Po slavnostním přivítání barokními anděly v podání Studia dellˇarte bude připraveno hvězdářské pozorování slunce a povídání o barokním nebi v podání odborníků z plzeňské hvězdárny. Dále budou na programu další divadelní obrazy Studia dell`arte, které se budou střídat s hudebními vstupy tria Naladěno. Petra Hlavatá představí originální vůni složenou jako poctu geniálnímu staviteli “ Star of Santini” i další dobové a originální vůně. V hlavním programu večera v kostele vystoupí renomovaný varhaník Jaroslav Tůma společně s tanečnicí Adélou Srncovou. Klášterní Barokní slavnost zakončí barokní ohňostroj z dílny Theatrum pyrotechnicum z Českého Krumlova. V případě dobré viditelnosti bude pro zájemce připraveno noční pozorování oblohy.

19.00 slavnostní zahájení 
19.20–21.00 prohlídka zámku s hudebním doprovodem, program v zámeckém parku, ochutnávky barokní kuchyně, ukázka sokolnictví, barokní vůně, divadelní výstupy, akrobati a žongléři
21.00 hlavní program – Jaroslav Tůma (varhany), Adéla Srncová (taneční improvizace)
22.00 barokní ohňostroj
22.15–23.00 pozorování noční oblohy

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
STUDIO DELL`ARTE
TRIO NALADĚNO
PETRA HLAVATÁ | VŮNĚ BAROKA
JAROSLAV TŮMA
ADÉLA SRNCOVÁ
HVĚZDÁRNA PLZEŇ
TEATRUM PYROTECHNIKUM | BAROKNÍ OHŇOSTROJ

Kyvadlová doprava:  18:05 na náměstí Republiky, lísky zakoupíte na stránkách plzenskavstupenka.cz nebo v Meeting Pointu, více informací zde
Doprava autem: pozor objížďka více informací
Vstupné:
300 Kč | 150 Kč
Kapacita: 400 míst
Produkce: Plzeň 2015


VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT

 • 109858881.jpg
 • 7cs_1_big.jpg
 • dpp_0005.jpg
 • Kladruby
 • img_4561.jpg
 • Kladruby
 • img_4804.jpg
 • img_4808.jpg
 • kladrubsky-klaster_v.jpg
 • klastery02.jpg
 • varhany-kladruby.jpg