9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

OTEVŘENÁ LORETA / BOR U TACHOVA
21.7. 2015 úterý 14.00–20.00
Zpřístupnění Lorety i kostela. Od 17.00 do 19.00 hudební recitály mandolinisty Petra Vrobela a kytaristky Aleny Kozákové.

IMAGE: Loreta Bor U TachovaLoreta / Bor u Tachova
Po Loretě v Týnci představujeme další svatou chýši na území Plzeňského kraje, a to v Boru u Tachova. Borská loretánská kaple Panny Marie byla založena v druhé polovině 17. století na místě ještě starší mariánské kaple. Zájem o pouti k soše Černé borské madony postupně upadal, až byla kaple počátkem 19. století uváděna jako pustá. V sedmdesátých letech 19. století byla zásluhou místního kněze opravena a pouti obnoveny. Koncem druhé světové války byla Loreta poškozena palbou postupujících jednotek americké armády a o její obnovu nebyl v dalších desetiletích komunistického režimu zájem. Roku 1991 byly obnoveny pouti a v současné době probíhají snahy o její postupnou opravu.

PROGRAM
Loreta bude návštěvníkům otevřena od 14.00 hodin. V 17.00, 18.00 a 19.00 hodin přednese v kapli krátké hudební recitály hudby baroka mandolinista Petr Vrobel za doprovodu kytaristky Aleny Kozákové.

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
PETR VROBEL 
ALENA KOZÁKOVÁ

Vstupné: dobrovolné na místě
Kapacita: neomezená
Partner: Kulturní a okrašlovací spolek – KOS, Planá  www.hafanstudio.cz

MAPA  ZPĚT

  • Loreta Bor U Tachova