9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

KONCERT / kostel Nanebevzetí Panny Marie Plasy
16.8. 2015 neděle 18.00–19.30

Pavel Svoboda - varhany: hudba skladatelů vrcholné renesance a baroka /Dietrich Buxtehude, George Muffat a Johann Pachelbel, Johann Sebastian Bach.

IMAGE: Součástí komplexu kláštera Plasy je i kostel Nanebevzetí Panny Marie, který tvoří jeho duchovní centrum. Hlavní klášterní chrám Nanebevzetí Panny Marie byl vysvěcen v roce 1204. Největší rozkvět plaského kláštera, náležejícího mezi nejvýznamnější duchovní a vzdělanostní střediska českého království, je ale datován až do počátku 18. století, kdy byla podle projektu Jana Blažeje Santiniho vytvořena zcela nová koncepce hlavních staveb klášterního areálu. Podle ní měl být stávající kostel nahrazen kostelem novým, o mnoho větším. Když se však již schylovalo k jeho stavbě, byl roku 1785 plaský klášter v rámci reforem císaře Josefa II. zrušen. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl díky tomuto zvratu zachován. Interiéru dominuje hlavní oltář s mohutnými sochami zakladatelů cisterciáckého řádu – sv. Bernarda a sv. Roberta. Oltářní obraz s výjevem Nanebevzetí Panny Marie namaloval v roce 1671 významný barokní malíř Karel Škréta. Nad relikviářem s ostatky sv. Antonína se nachází obraz sv. Bernarda, jehož autorem je neméně slavný barokní malíř – Petr Brandl. Na kostelním kůru jsou umístěny před nedávnem zrestaurované varhany – nádherná práce slavného loketského varhanáře Abrahama Starka z roku 1688, která je právem řazena mezi největší a nejkrásnější varhany v České republice.

PROGRAM
Varhanní koncert Pavla Svobody v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích je nejenom zařazen do programu festivalu 9 týdnů baroka, je zároveň pořádán pod hlavičkou Mistrovského varhanního kurzu v Úterý. Program varhanního recitálu bude složen z hudby skladatelů, kteří tvořili v období vrcholné renesance a baroka. Dáno je to především středotónovým laděním plaských varhan a jejich rozsahem, které mají tzv. krátkou oktávu. Zazní díla Dietricha Buxtehudeho, Georga Muffata a Johanna Pachelbela, na které svou tvorbou přímo navázal Johann Sebastian Bach. Posluchači se mohou těšit i na dvě skladby v osobitém variačním stylu od Nizozemce Jana Pietrszoona Sweelincka, jehož tvorba ovlivnila mimo jiné kompoziční styl Matthiase Weckmanna, jenž působil v severním Německu. Z pera J. S. Bacha, jehož 330. výročí narození si letos připomínáme, zazní Concerto d moll, které je přepisem skladby Alessandra Marcella.

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
PAVEL SVOBODA

Vstupné: 100 Kč | 50 Kč
Kapacita: 150 osob
Programový partner: spolek Bart Úterý

VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT

  • 00002e458_289e0e.jpg
  • 201106302300_pruceli-kostela-plasy.jpg
  • 26912-resizecrop-c800x600.jpg