9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Barokní slavnost POD KŘÍDLY ANDĚLA STRÁŽCE / město Sušice a kaple Anděla Strážce
30.8. 2015 neděle 16.00–22.30

Festival 9 týdnů baroka se uzavírá poslední Barokní slavností. Dobový jarmark na náměstí, večerní multižánrové představení v krajině s názvem Anděl Strážce. Hudební instalace, barokní ohňostroj.

IMAGE: SušiceBývalé královské město Sušice, často též nazývané Brána Šumavy, se rozprostírá po obou březích kdysi zlatonosné řeky Otavy. Návštěvníci mohou poznávat město i okolí vedeni Sušickou pavučinou, což je síť 20 km stezek. Mezi nejcennější pamětihodnosti města patří kostel sv. Václava, kapucínský klášter s kostelem sv. Felixe, starý židovský hřbitov, bývalý pivovar, městské hradby či vorařské návěstidlo. Město obklopují čtyři vrcholy – Svatobor, Stráž, Kalovy a Žižkův vrch. Na vrchol Stráž vede křížová cesta k významné krajinné dominantě - barokní kapli Anděla Strážce, které místní neřeknou jinak než Andělíček a právě zde proběhne plenérové představení kulturního spolku Rašelina, kterým program vyvrcholí.

PROGRAM

Festival 9 týdnů baroka bude zakončen poslední Barokní slavností. Ta oživí sušické náměstí jarmarkem, přijede Autobus Plzně EHMK 2015, návštěvníci budou moci ochutnat občerstvení u stánku Mlsné BAROKOzy, vyzkoušet si kratochvilné stroje a barokní atrakce, poslechnout si živou hudbu, vyfotit se v dobovém fotoboxu a zúčastnit se průvodu s dobovým měšťanem, který půjde ke kopci Stráž, kde slavnost vyvrcholí plenérovým představením Anděl Strážce. Představení je multižánrovým projektem, ve kterém se prolíná divadlo, tanec a hudba. Kaple Anděla strážce je opředena legendami a pověstmi, které jsou výchozí inspirací příběhu. Představení plné alegorických postav, hry světla a zvuků, na hranici skutečného a iluzorního světa se opírá o principy barokního divadla jakožto velkolepé podívané, která útočí na smysly i emoce diváka a oživuje stará, historií opředená místa. Důrazem na pohyb, světlo a hudbu je univerzální výpovědí, která je srozumitelná i cizojazyčné divácké obci.

16.00–19.00 slavnost na náměstí v Sušici

19.00–20.30 pouť z náměstí ke schodům vedoucím ke kapli Anděla Strážce

21.00–22.00 představení Anděl Strážce kulturního spolku Rašelina

22.00 barokní ohňostroj

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
KULTURNÍ SPOLEK RAŠELINA
TEATRUM PYROTECHNIKUM | BAROKNÍ OHŇOSTROJ

 

Vstupné: dobrovolné
Kapacita: 500 osob
Partner: kulturní spolek Rašelina, https://www.facebook.com/kulturniraselina a sušické kulturní centrum SIRKUS www.kulturasusice.cz

MAPA  ZPĚT

  • Sušice
  • 05_full.jpg
  • 354-sus_7467_pan.jpg
  • 4b0afc448b117e301fe70200.jpg
  • 67571121.jpg
  • 67571141.jpg