9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

SVATOBORSKÉ PUTOVÁNÍ / krajina v okolí Svatoboru/ kaple Panny Marie Pomocné a  pramen na Odolence
24.8. 2015 pondělí 15:00-22:00

Odpolední zážitková cesta z vrchu Svatobor pro celou rodinu. Večerní program u pramene Odolenka. Sázení stromů, hudební produkce, požehnání ohně.

IMAGE: SvatoborVrch Svatobor je významná krajinná dominanta nedaleko Sušice. Pro Slovany byl Svatobor posvátným místem – posvátným hájem, sídlem pohanských bohů. Posvátný háj byl tvořen prastarými duby, ohrazen plotem, do něhož vedly dva vchody. V každém posvátném háji, které se nazývaly Svatobor, musel být pramen, v našem případě to je zázračný pramen s názvem Vodolenka. Pramen je opředen pověstmi o pohanské kněžně Vodolence, která měla být v blízkosti Svatoboru pohřbena. Rovněž zde nalezneme i sakrální stavbu – barokní kapli Panny Marie Pomocné, která stojí v blízkosti bývalých lázní. Z vrcholu Svatoboru pochází i jeden ze základních kamenů Národního divadla, vyzvednutý v roce 1868.

PROGRAM
S krajinou / Svatoborské putování
Komunitní program S krajinou / Svatoborské putování nabízí zážitkovou cestu v okolí vrchu Svatobor. Program se zaměří na dvě cílové skupiny. První jsou rodiny s dětmi, pro které bude připravena odpolední vycházková trasa za pokladem s úkoly. Druhá (večerní) část je určena dospělým, kteří budou mít možnost putovat po okolí Svatoboru k prameni a bývalým lázním na Odolence v doprovodu zasvěceného průvodce. Vedle rozpravy s průvodcem, který během cesty účastníkům osvětlí historický a geologický kontext krajiny, bude i pro dospělé návštěvníky připraveno několik zastavení, kde budou moci zažít setkání s krajinou na emocionální úrovni. Zážitková část obsahuje sázení stromů, do kterého se mohou všichni zapojit, hudební vystoupení a čtení z historických pramenů a legend u kaple Panny Marie Pomocné na Odolence a na závěr rituál požehnání ohně.

15.00–17.00 program pro rodiny s dětmi – hledání pokladu
18.00–22.00 večerní zážitkové putování s průvodcem

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
KULTURNÍ SPOLEK RAŠELINA

Vstupné: dobrovolné
Kapacita: neomezená
Partner: kulturní spolek Rašelina, https://www.facebook.com/kulturniraselina

MAPA  ZPĚT

  • 2005svatobor.jpg
  • Svatobor
  • 24_-_chata_svatobor.jpg
  • panorama.jpg