9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

BAROKNÍ BALÁBILE / KAPLE SV. VOJTĚCHA VRČEŇ
5.7. 2015 neděle 14:00-16:30
Cesta z návsi ke kapli sv. Vojtěcha s programem inspirovaným lidovým barokním divadlem.
IMAGE: kaple a studánka sv. Vojtěcha VrčeňHistorie obce Vrčeň (dříve též Vrčany) sahá až do 12. století. Roku 1189 je připomínán jistý Oto z Vrčené, roku 1216 pak jeho syn Magnus. Původ kostela sv. Vavřince, jehož podobu s vysokou věží ovlivnila neogotická přestavba z let 1866–1869 a při níž byla zvětšena chrámová loď, je doložen od 14. století. Další významnou sakrální památkou města je poutní kaple sv. Vojtěcha na svahu vrchu Chlumec nad silnicí do Čečovic. Raně barokní osmiboká centrála z roku 1684 byla postavena poblíž údajného zázračného pramene zvaného Dobrá voda. Kaple byla obnovena v letech 1819 a 1883. Mimořádně významný a početný je také soubor drobných sakrálních plastik. Nejhodnotnější barokní socha sv. Jana Nepomuckého, jejímž autorem je F. J. Heidelberger, stojí nad potokem u silnice na Dvorec. Na návsi má svoje místo trojice zlidovělých barokních soch – socha Panny Marie pravděpodobně z přelomu 18. a 19. století, socha sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Vojtěcha. Náves doplňuje památník obětem první světové války se sochou lva. Dochoval se také poměrně hodnotný a neprávem opomíjený soubor lidové architektury.

PROGRAM
Barokní balábile je sledem scénických obrazů spojených tématem lidového divadla. Využívány jsou prvky, které lidové divadlo používalo v době svého vzniku: venkovní prostor, minimální výprava a náznakové kostýmy. Předlohou Barokního balábile jsou zachované a upravené texty autorů V. F. Kocmánka „7 interludií“ a Bruna z Querfurtu „Život sv. Vojtěcha“. Druhou částí předlohy je nově vytvořený text, který napodobuje jednoduchý verš a zachovává postavy, které se v původních hrách objevují: Blázen, Sedlák, Selka, Hospodský apod. Text je přizpůsoben novodobým podmínkám a lokálnímu prostředí Nepomucka. Jednotlivé obrazy budou inscenovány na několika místech během slavnostního otevření cesty sv. Vojtěcha. Cesta vede od středu obce Vrčeň lesem ke studánce sv. Vojtěcha. Symbolická pouť bude zakončena závěrečným obrazem na poutním místě u kaple sv. Vojtěcha, kterým Barokní balábile vyvrcholí.

14.00 zahájení na návsi ve Vrčeni
14.20 začátek procházky
14.40 první slavnostní označení cesty sv. Vojtěcha – kraj lesa Štědrý
15.00 druhé slavnostní označení cesty sv. Vojtěcha – les Štědrý
15.15 třetí slavnostní označení cesty sv. Vojtěcha – rozcestí u Cikánského placu
15.30 čtvrté slavnostní označení cesty sv. Vojtěcha – studánka Dobrá voda
16.00 společná cesta ke kapli sv. Vojtěcha
16.30 zakončení programu u kaple

Komedie o svatém Vojtěchovi. Příběh českého světce v podobě lidového divadla hraje ochotnický divadelní ansámbl Štědrý

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
OCHOTNICKÝ SOUBOR ŠTĚDRÝ

Vstupné: 50 Kč | 30 Kč
Kapacita: skupina 200 návštěvníků (místa se mění)
Partner: Miroslav Anton


VSTUPENKA  MAPA  ZPĚT

  • kaplitka-sv.vojtcha.jpg
  • usv-kaple.jpg
  • vrcen-socha_sv_vojtech.jpg
  • kaple a studánka sv. Vojtěcha Vrčeň