9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

POD PĚTI HVĚZDAMI / MĚSTO NEPOMUK
2.7. 2015 čtvrtek 10:00-20:00
Oživené prohlídky města Nepomuku (začátek na Přesanickém náměstí)

IMAGE: město NepomukNechte se pozvat na jih od Plzně do území proslulého krásou přírody a opředeného množstvím legend. Zavítejte na území svatého Jana Nepomuckého, nejvýznamnějšího světce barokní Evropy, a akademického malíře Augustina Němejce, tvůrce opony plzeňského Velkého divadla. Spatříte pomyslnou kolébku svatého Jana v jeho rodném domě i tematickou expozici na nepomuckém arciděkanství, rodný dům slavného malíře Augustina Němejce s galerií děl, městské muzeum či expozici veteránů na Zelenohorské poště. Vaší pozornosti jistě neujde ani gotický kostel svatého Jakuba, ve kterém byl pokřtěn svatý Jan Nepomucký, či skvostný barokní chrám svatého Jana Nepomuckého. Atmosféru malebného klidného městečka se šikmým náměstím, vzniklým přirozeným formováním coby křižovatka významných zemských stezek, dotváří desítky soch a drobných sakrálních staveb.
Pozornost si zaslouží také obec Klášter, která vznikla na rozvalinách významného cisterciáckého kláštera Pomuk, jenž byl vypálen husity a pro své artefakty je někdy označovaný jako české Pompeje. Těšit se můžete na speciální oživené prohlídky města Nepomuku na téma Sv. Jan Nepomucký, během nichž budou mít návštěvníci možnost nahlédnout i do běžně nepřístupných památek města – mj. do významného gotického chrámu sv. Jakuba, ve kterém byl pokřtěn sv. Jan Nepomucký. Čekají vás jednotlivá zastavení na nenáročné trase centrem města v podobě kostýmovaných divadelních i hudebních vystoupeních za účastí více než třiceti aktérů, kteří nás provedou životem sv. Jana Nepomuckého. Vrcholem večera bude lidové hudební vystoupením v sále hotelu U Zeleného stromu. Součástí programu bude v také Den otevřených dveří města Nepomuk s jeho památkami, expozicemi a muzei a speciální gastronomické menu ve Švejk restaurantu Nepomuk.

PROGRAM

Speciální oživené prohlídky města Nepomuku na téma Sv. Jan Nepomucký. Během programu budou mít návštěvníci možnost nahlédnout rovněž i do běžně nepřístupných památek města, v čele s významným gotickým chrámem sv. Jakuba, ve kterém byl sv. Jan Nepomucký pokřtěn. Jednotlivá zastavení na nenáročné trase centrem Nepomuku v podobě kostýmovaných divadelních i hudebních vystoupeních za účastí více než třiceti aktérů nás provedou Janovým životem i kultem, zakončené budou lidovým hudebním vystoupením v sále hotelu U Zeleného stromu.

18:00-20:30 Pod pěti hvězdami - Svatý Jan Nepomucký - Oživené prohlídky města Nepomuk (začátek v 18:00 na Přesanickém náměstí)

Vstupné: dospělí 110 Kč | 80 Kč
Kapacita: 70 míst
Partner: Mikroregion Nepomucko


VSTUPENKA


Další program dne 2.7.2015 :

Nepomuk

10:00-20:00 Den otevřených dveří města Nepomuk - prohlídky nepomuckých muzeí a expozic. (Městské muzeum Nepomuk, Zelenohorská pošta Nepomuk, kostel sv. Jana Nepomuckého, Rodný dům Mistra Augustina Němejce, Svatojánské muzeum)

Blovice

Exkurze "Blovické barokní památky" ve 13:00 a 16:00.
10:00-17:00 muzeum Blovice “Sv. Jan Nepomucký – patron barokní krajiny": komentované prohlídky výstavy "Sv. Jan na mostě"; komentované prohlídky zámeckého parku Hradiště; exkurze "Blovické barokní památky”
Komentované prohlídky výstavy v 10:30, 12:30 a 14:30.

Doplňkový program k výstavě "Sv. Jan na mostě" zahrnuje komentované prohlídky výstavy, komentované prohlídky zámeckého parku Hradiště a tématické vycházky po blovických barokních památkách.
Komentované prohlídky zámeckého parku v 11:30, 13:30 a 15:30.


Dlouhodobý program:

11. 6.-30. 8. Sv. Jan na mostě/ výstava

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Výstava výstupů vlastního výzkumu a odborné práce Olgy Vránkové z odd. historie a společenských věd Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. Autorka a kurátorka výstavy zmapovala celý region jižní Plzeňsko a zdokumentovala všechny sochy a sošky sv. Jana Nepomuckého i místa, kde v současné době již nejsou dochovány. Nasbírala tak unikátní materiál, který bude v takto ucelené formě prezentován veřejnosti zcela poprvé. Kromě trojrozměrných předmětů dokumentujících fenomén sv. Jana Nepomuckého budou součástí výstavy fotografie a texty.

Historie zámeckého parku Hradiště se začala psát v době baroka, dodnes jsou zde zřetelné původní linie, přestože v dalších vývojových etapách park měnil svou tvář v návaznosti na dobový vkus a styl. Odborný výklad a značení představí zámecký park z jiného úhlu pohledu, než jaký se návštěvníkům běžně naskýtá.

Město Blovice, které bylo původně majetkem nedalekého cisterciáckého kláštera, se nachází v údolí řeky Úslavy. Během exkurze Blovické barokní památky budou návštěvníci seznámeni s již zaniklou barokní tváří města Blovice, ale zároveň i s dosud viditelnými prvky a objekty. Mezi výzdobou města vyniká nádherné barokní sousoší sv. Kříže, vypínající se na zalesněném návrší nad řekou Úslavou, a socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1707. K nejpůsobivějším barokním stavbám patří místní kostel sv. Jana Evangelisty.

VSTUPNÉ do objektu zámku Hradiště: plné 40 Kč, snížené 30 Kč, děti do 5 let a ZTP zdarma
Partner: Mikroregion Nepomucko

MAPA  ZPĚT

  • 267306_489315231086911_1704614232_n.jpg
  • 481018_466977103379688_217172157_n.jpg
  • nepmucke-panorama_foto-pavel-jiran.jpg
  • p1520323.jpg
  • p1520351.jpg
  • p1520363.jpg
  • město Nepomuk
  • p5.jpg