9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

UMĚNÍ V KRAJINĚ / POUTNÍ MÍSTO KŘÍŽOVÝ VRCH U STODU
13.7. 2015 pondělí 10.00–22.00

Celodenní program v krajinném poutním místě. Od 16.00 setkání s geologem Václavem Cílkem a dalšími hosty.

IMAGE: Křížový Vrch  u StoduKřížový vrch je pradávným poutním místem uprostřed tichých lesů. Tvoří dominantu celého Stodska. Na jeho vrcholku bývalo význačné poutní místo s kostelem, k němuž byla v roce 1931 přistavěna věž. Z její rozhledny lze spatřit úchvatné panoráma Šumavy, stejně jako plzeňskou Radyni. Věž byla zrekonstruována, kostel se opravuje postupně. Místo je tak významné, že jsme jej v souboru barokních lokalit představovaných festivalem 9 týdnů baroka nemohli opominout.

PROGRAM
Již v 10.00 hodin bude zahájen celodenní sochařský a malířský plenér. Od 16.00 hodin začne hlavní program, jehož hlavními hosty budou geolog, klimatolog, spisovatel, filozof a popularizátor vědy RNDr. Václav Cílek, CSc., kurátor uměleckých sbírek Pražského hradu PhDr. Jaroslav Sojka, Ph. D., a zahradní architekt Anton Robl (Německo, land art). Mezi dalšími pozvanými nebudou chybět architekti a umělci Plzeňského kraje, starostové sousedních měst a obcí (Stod, Dobřany, Merklín, Přeštice, Dnešice apod.), zástupci důležitých partnerů v okolí. Během programu budou představeny projekty obnovy křížové cesty a umění ve volné krajině, zazní barokní hudba. Program zakončí společný oheň a povídání o barokním nebi s pozorováním noční oblohy pod vedením Lumíra Honzíka z Hvězdárny Plzeň.

10.00–16.00 sochařský a malířský plenér
16.00–22.00 hlavní program

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
PHDR. JAROSLAV SOJKA, PH. D | KURÁTOR UM. SBÍREK PRAŽSKÉHO HRADU
RNDr. VÁCLAV CÍLEK, CSc. | GEOLOG, FILOSOF, SPISOVATEL
ANTON RÖBL | ZAHRADNÍ ARCHITEKT
HVĚZDÁRNA PLZEŇ

Vstupné: dobrovolné
Kapacita: neomezeně
Partner: Artvrch, z. s.


MAPA  ZPĚT

  • dsc_0245.jpg
  • dsc_0249.jpg
  • Křížový Vrch  u Stodu