9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Rndr. Václav Cílek, Csc.

  • Rndr. Václav Cílek, Csc.
    Rndr. Václav Cílek, Csc.

Uvidíte:
13.7. 2015

Více informací:
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1clav_C%C3%ADlek