9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

DEN PRO BARBORU / KOSTEL SV. BARBORY MANĚTÍN
23.8. 2015 neděle 16.00–20.00
Dernisáž výstavy Na plzeňské paletě, Concerto Aventino/ koncert barokní hudby na dobové nástroje

IMAGE: Na cestě krajinou západních Čech je řada zapomenutých míst, která dodnes promlouvají, přijdeme-li k nim blíž, o víře, lásce a naději. Poutní kostel svaté Barbory v Manětíně nepochybně patří k těm, které přitahují svým příběhem, tajemstvím i zasvěcením. Je svědectvím doby, v níž lidé věřili v řád stvořeného světa, dokázali milovat bližního jako sebe samého a žili s nadějí na věčný život… Po téměř sedm století, od malé středověké kapličky až po vznosný barokní kostel se studánkou ve skále pod věží, přicházeli lidé k Panně Barboře se svými starostmi a modlitbami. Přinášeli jí dary. Manětínská vrchnost dala koncem 17. století postavit velký kamenný kostel na místo starého dřevěného. Generace zdejší šlechty i měšťanů nechaly pořídit oltář, obrazy, sochy i varhany, určené k rozmnožení úcty světice Barbory, střežící klidný spánek těch, kteří odpočívají na zdejším hřbitově u kostela… I přes bouře a nepřízeň doby si kostel sv. Barbory uchovává jedinečnou atmosféru. Přitahuje svojí neobvyklou energií pozornost těch, kteří jsou schopni ji vnímat, svojí omšelou krásou upoutává milovníky barokního umění, nesoucího poselství času… (PhDr. I. Bukačová, Probuzení Barbořiných varhan)

Kostel sv. Barbory není běžně přístupný pro veřejnost. Otevírá se výjimečně při benefičních akcích na podporu opravy jeho vzácných varhan. Vrací se tradice konání mše na svátek jeho patronky.

PROGRAM
Den pro Barboru aneb dernisáž výstavy Na plzeňské paletě - projektu, ve kterém se spojila téměř sedmdesátka výtvarníků z plzeňského kraje v myšlence napomoci opravě vzácného nástroje - varhan v kostele sv. Barbory v Manětíně. S výstavou 67 malířských palet, které se staly podkladem pro díla výtvarníků, se mnozí již mohli setkat od začátku roku 2015 na několika místech v Plzni a jejím okolí a bude pokračovat ještě na další místa. Na konci listopadu 2015 se uskuteční několik aukcí, na kterých budou palety vydraženy ve prospěch varhan v kostele sv. Barbory. Výstava je v kostele umístěna od 16.8. do 23.8.2015. V den zakončení výstavy si návštěvníci mohou vyslechnout povídání o varhanách od výborného a velice zkušeného varhanáře pana Dalibora Michka a také se zeptat na vše, co by je zajímalo. Bude možné si prohlédnout kostel, který je běžně veřejnosti uzavřený a dozvědět se něco z jeho historie. Všechny tyto vjemy z krásného umění příjemně podtrhne koncert souboru Concerto Aventino s programem "Fiati e corde” v duchu barokním.
Při pěkném počasí mohou návštěvníci Manětína vyčkat na večerní mimořádně tmavou oblohu se všemi hvězdami a při tom vyzkoušet pohostinnosti manětínských.
16.00 přivítání a představení výstavy Na plzeňské paletě
16.15–17.45 povídání o varhanách a kostele sv. Barbory, návštěva kostela, prohlídka výstavy
18.00–19.00 koncert barokní hudby souboru Concerto Aventino s programem "Fiati e corde".
19.00–20.00 malé pohoštění na rozloučenou

UMĚLCI A ÚČINKUJÍCÍ
CONCERTO AVENTINO

Vstupné: dobrovolné | benefice pro varhany
Kapacita: 200 míst
Partner: Svět podle Jakuba, z. s.

MAPA  ZPĚT

  • dsc03270.jpg
  • manetin-2.jpg
  • manetin-3.jpg
  • mantn_-_kostel_sv._barbory.jpg