9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Phdr. Jaroslav Sojka, Ph. D

  • Phdr. Jaroslav Sojka, Ph. D
    Phdr. Jaroslav Sojka, Ph. D

uvidíte:
13.7. 2015

 

Správa Pražského hradu a Ústav dějin křesťanského umění

 

 

Životopisná data

·         narozen 3.března 1976 v Sokolově

·         2000–2005 studium oboru dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (diplomová práce Zříceniny klášterního chrámu v Panenském Týnci)

·         od 2005-2013 doktorandské studium, Filozofická fakulta UK v Praze (disertační práce Katedrální motivy české gotické architektury okolo roku 1400)

·         od 2005 kurátor užitého umění, architektury a lapidária uměleckých sbírek Pražského hradu / Správa Pražského hradu

·         od 2005 místopředseda Společnosti přátel Uměleckoprůmyslového muzea

v Praze

 

Hlavní oblasti vědeckého zájmu

·         Středověké a renesanční umění

·         Umělecké řemeslo a muzeologie

 

Bibliografie

Články, kapitoly v týmových publikacích

 

·         Goticko-renesanční svatostánek farního chrámu sv. Jakuba v Prachaticích.

In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea 8–9, 2001–2002, s. 45–60

·         Krásný sloh v Prachaticích. O dvou dochovaných konzolách z doby okolo roku 1400.

In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea 10, 2003, s. 177–185

·         Epitaf Martina Schussera z Griefenfelsu v prachatickém farním chrámu

sv. Jakuba. In: Zlatá stezka. Sborník Prachatického muzea 10, 2003, s. 27–42

·         Od knížecího stolce ke královskému trůnu. In: Na čtyřech nohách. Sedací nábytek Pražského hradu. Praha (Správa Pražského hradu) 2006

·         Studniční kaple ve Zlaté Koruně a v Českých Budějovicích. In: Klášter Zlatá Koruna: dějiny, památky a lidé. České Budějovice (Národní památkový ústav) 2007, s. 209–323

·         Hodiny ze sbírek Pražského hradu. Praha (Správa Pražského hradu) 2008

·         Pražský hrad v umění poštovní známky. Praha (Správa Pražského hradu) 2010

·         Vybavení a výzdoba interiérů. In: Karel Nováček (a kol.): Kladrubský klášter 1115–1421: osídlení architektura, artefakty. Plzeň (Západočeská univerzita

v Plzni) 2010, s. 78–100

·         Jižní fasáda chrámu sv. Michala na Starém Městě pražském. Příspěvek

k poznání pražské parléřovské architektury. In: Staletá Praha 26, 2010, s. 23–39

·         Chrámové lavice z kostela sv. Jakuba Většího v Prachaticích. In: Rožmberkové: Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. České Budějovice (Národní památkový ústav) 2011, s. 64–65

·         Chrám sv. Vavřince v Praze na Malé Straně. Praha (Pražské jaro) 2011

– s Veronikou Horovou

·         Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby. Správa Pražského hradu 2012

·         Zapřažená krása. Kočáry, saně a nosítka 17. až 20. století. Správa Pražského hradu 2014Autorsky připravené výstavy (velké)

 

·         Na čtyřech nohách. Sedací nábytek Pražského hradu (SPH), Letohrádek 2006

·         Hodiny ze sbírek Pražského hradu (SPH), Císařská konírna 2008

·         Pražský hrad v umění poštovní známky (SPH), Tereziánský trakt 2010

·         Porcelán na Pražském hradě (SPH), Letohrádek 2011

·         Ferdinand V. Dobrotivý a umění jeho doby (SPH), Císařská konírna

a Letohrádek 2012

·         Zapřažená krása. Kočáry, saně a nosítka 17. až 20. století (SPH), Jízdárna 2014

 

Autorsky připravené výstavy (malé)

 

·         Dvorní řezbář Kašpar Bechteler (SPH; cyklus restaurované památky), Starý královský palác 2005

·         Umění ploché řezby (SPH; cyklus restaurované památky), Starý královský palác 2010

·         Nápisová deska z r. 1396 (SPH; cyklus restaurované památky), Starý královský palác 2012

·         Předjaří na Pražském hradě I./ Svícny ze sbírek Pražského hradu (SPH), Empírový skleník 2013

·         Předjaří na Pražském hradě II./ Tulipány a vázy (SPH), Empírový skleník 2014