9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Sokolník Milan Straka

  • Sokolník Milan Straka
    Sokolník Milan Straka

Uvidíte:
3.7. 2015
18.7. 2015

22.8. 2015

Více informací:
http://www.falconia.cz/

Falconia je sdružením lidí obdivujících se sokolnictví v jeho původní podobě, tedy

jako vznešenému umění lovu prováděném převážně na koni. Jsme dlouholetí

sokolníci, kteří denně prezentují dravce a zabývají se jejich chovem. Spolupracujeme

s mnoha městy, hrady i zámky na jejich historických projektech, a našich odborných

služeb využívají nejen šlechtické rody, ale i instituce Evropské unie, banky a naše i

zahraniční významné podniky. Můžete nás potkat na mnoha významných městských

a hradních slavnostech, na přednáškách a fotografických workshopech, ale také v

reklamách a filmech.

Na festivalu 9 týdnů baroka budou dravce prezentovat dva sokolníci tohoto sdružení.

Milan Straka cvičí dravce pro film i profesionální sokolníky, je sokolnickým a

historickým poradcem pro sokolnictví a lov pro mnoho filmových našich i

zahraničních produkcí. Pracuje s dravci na desítkách našich a zahraničních filmových

projektech. Dravci jsou rovněž používáni mnoha světovými fotografy a režiséry. Naši

republiku reprezentuje na všech světových sokolnických festivalech – přednášel v

Arabských emirátech, Polsku a Německu o sokolnictví a dravcích naší země.

Pravidelně přispívá do odborných časopisů u nás i ve světě. Je lektorem

enviromentální výchovy registrovaný

v Centru vzdělanosti Libereckého kraje.

Jaroslav Pelíšek je sokolníkem, jehož doménou je jízdní sokolnictví a lov v sedle

koně. Profesionálně se věnuje také poradenství pro filmové produkce – příprava a

koordinace scén, realizace. Vytváří náměty a scénáře pro sokolnické show.

http://www.falconia.cz/