9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Andrea Miltner

  • Andrea Miltner
    Andrea Miltner

Uvidíte:
18.8. 2015

Andrea Miltner – britská tanečnice a choreografka českého původu – se řadu let zaměřuje na barokní tanec a jeho kreativní fúzi s dalšími technikami. Inspirována pevným kódem barokní gestiky stejně jako svou charakteristickou obsesí pohybem balancuje mezi precizními variacemi na minimalistický, opakovaný pohyb, který se posouvá v čase směrem k retrospektivě.