9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Arvena

Skupina historického scénického tance Arvena vznikla již v roce 2001. Během této doby se zúčastnila mnoha historických, charitativních a společenských akcí všeho druhu v rámci celé České republiky i zahraničí.

  • Arvena
    Arvena

Arvenu uvidíte ve dnech: 
3.7. 2015
4.7. 2015

1.8. 2015
14.8. 2015
15.8. 2015

Skupina historického scénického tance Arvena vznikla již v roce 2001. Během této doby se zúčastnila mnoha historických, charitativních a společenských akcí všeho druhu v rámci celé České republiky i zahraničí.


Zaměření skupiny je zejména na historické tance z období gotiky a renesance, z dvorského a vesnického prostředí, které jsou prezentovány v dobových kostýmech. Nabízíme také cikánské tance, kankánové vystoupení nebo rock and rock’n’roll. V současnosti se zaměřujeme především na komponované pořady, do kterých zahrnujeme nejen tanec, ale i divadelní scénky, rekvizity a snažíme se co nejvíce zapojit i samotné diváky.

Mezi nejnovější repertoár patří swingové vystoupení obohacené o dobovou módní přehlídku ze 30-40. let minulého století a zejména barokní tanec, kterému se v současnosti intenzivně věnujeme.

Za dobu svého působení skupina spolupracovala s mnoha hudebními skupinami zabývajícími se historickou hudbou, např. Dei Gratie, Quercus, Klobouci, Turdus nebo Gili Romani, na jejichž živou i reprodukovanou hudbu tančí. Dlouhodobě spolupracujeme s plzeňskými šermířskými skupinami, např. Romantika nebo Avalon. Naším dlouhodobým spolupracovníkem je pan Jiří Hlobil ze ZČG v Plzni.


Členky skupiny jsou zapálené tanečnice a divadelnice, které svému koníčku věnují veškerý volný čas i nezbytné finance k realizaci vystoupení.


Zejména projekt „9 týdnů baroka“, jehož pořadatelem je Plzeň 2015, jsme vytvořily vystoupení barokního tance - „Cherchez la femme“.


Období pozdního baroka (rokoko) je pro diváka velmi přitažlivé. Každý zná Marii Antoinettu, dceru Marie Terezie, která neslavně skončila na popravišti. Všichni obdivují její krásné šaty, paruky i rozmařilost, kterou oplývala. A proto jsme do našeho představení zařadily neřesti, kterými je rokoko tak typické.  Kdo jiný oplývá všemi neřestmi (lenost, žárlivost, pýcha, obžérství, hněv), než- li právě žena? Od toho je odvozenýi název projektu „Cherchez la femme“ (Za vším hledej ženu). Zábavným představením výše zmíněných neřestí se pokusíme divákovi přiblížit atmosféru daného období. Program je oživen o tanec s diváky, pro které se vystoupení stává vlastním zážitkem.

Program by nevznikl, nebýt ročního intenzivního studia v oblasti barokního tance pod vedením zkušené lektorky Kateřiny Klementové, zabývající se starými tanci, zejména barokním. S Kateřinou jsme konzultovaly vše v oblasti tance, hereckého projevu a techniky tak, aby bylo vystoupení co nejvíce historicky přesné. Vycházely jsme z dochovaných tanečních kroků i celých tanců. Vizuální stránka byla konzultována s výtvarníky převážně z Plzně, se kterými už skupina delší dobu spolupracuje. Spolupracovaly jsme i s dalšími výtvarníky, kteří se postarali o paruky. Látky, ze který jsou dobové kostýmy ušity, jsou repliky dochovaných barokních vzorů látek a přímo na zakázku nám je vyrobila česká firma Kolovrat, ČM s.r.o.


Projekt „Cherchez la femme“ je možné realizovat dlouhodobě, v závislosti na poptávce ze strany pořadatelů. Do budoucna počítáme s dalším sebevzděláváním se v oblasti barokního tance a do budoucna předpokládáme i realizaci dalšího podobného vystoupení.