9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Balazs Adorian

  • Balazs Adorian
    Balazs Adorian

uvidíte:
30.6.2015

více informací:
http://motusharmonicus.cz/balazs-adorjan-cs/

Balázs Adorján studoval v Maďarsku a v Irsku hru na violoncello. Od roku 2000, kdy se stal členem Pražské komorní filharmonie (dnes PKF-Prague Philharmonia), žije v Praze. Hrát na violu da gamba začal až v Praze a absolvoval několik mistrovských kurzu zaměřených na tento nástroj (Hille Perl, Marianne Muller, Michael Brüssing). Často spolupracuje mj. s barokním ansámblem Motus Harmonicus.

Střediskem kulturního dění ve druhé polovině 17. a začátkem 18. století ve Francii byl dvůr krále a velkého mecenáše umění, Ludvíka XIV. Král byl údajně mistrem baletu a díky roli boha Apollóna, kterou jednou sám hrál v baletu v zářivém, zlatém kostýmu, získal přízvisko „Král Slunce“. Za jeho výjimečně dlouhé vlády (72 let), kdy štědře podporoval kulturu, se viola da gamba vymanila z role doprovázejícího nástroje (basso continuo) a dostala sólistickou roli. Vděčit za to můžeme záhadnému skladateli a dalo by se říci zakladateli francouzské gambové školy, Sainte-Colombe, u kterého se učil i Marin Marais.

Francouzští mistři Violy da Gamba
Balázs Adorján – viola da gamba
Katalin Ertsey – theorba