9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Ensemble 18+

Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho

  • Ensemble 18+
    Ensemble 18+

Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho
Cyklus koncertů pro housle a orchestr je nejslavnějším dílem italského barokního skladatele. Čtvero ročních období, 1. až 4. houslový koncert Antonia Vivaldiho pochází pravděpodobně z roku 1725. Je rozdělen na čtyři části, takzvané sonety: jaro, léto, podzim a zima. Vivaldi v nich popisuje průběh celého roku. Každé roční období se skládá z několika vět: jaro (ptáci, potůčky, pastýřská idyla, venkovský tanec), léto (Zefyr, Boreás, klid, komáři, bouřka, vichřice), podzim (tanec, žně, opilý spánek, lov, útěk), zima (chlad, vítr, déšť, krb, na ledě).
 
Gabriela Demeterová
česká houslová virtuózka a violistka. Po studiích na pražské konzervatoři vystudovala hru na housle na pražské AMU. Účastnice mnoha houslových soutěží, laureátka Kocianovy houslové soutěže a absolutní vítězka mezinárodní soutiže Yehudi Menuhina v roce 1993.
Ensemble 18+
Mladý, dynamický komorní orchestr vznikl v součinnosti s dirigentem a cembalistou Vojtěchem Spurným v roce 2009 s myšlenkou aplikovat kritéria historicky poučené interpretace na soubor moderních nástrojů. Ačkoli většina stálých členu vlastní dobové nástroje a aktivně se věnuje staré hudbě, práce s historickými prameny a znalost interpretačních technik je v Ensemble 18+ pouze základem. Konečným cílem je živá a neotřelá prezentace hudby na úrovni aktuálních interpretačních trendu a současného stupně muzikologického výzkumu stejně jako překračování bariér, které oddělují hudbu od posluchače.