9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Jakub Kydlíček

  • Jakub Kydlíček
    Jakub Kydlíček

Uvidíte:
23.8. 2015

více informací:
http://www.jakub-kydlicek.cz/

Jakub Kydlíček je hráčem na zobcové flétny a dirigentem, specializovaným především na hudbu starších stylových epoch. Absolvoval studia hudby na plzeňské konzervatoři - obory zobcová flétna (J. Braná) a dirigování (J. Štrunc), poté pokračoval ve studiu na Musik Akademie Basel (Schola cantorum basiliensis) ve třídě Coriny Marti (zobcová flétna-středověk, renesance). Souběžně se zabýval i studiem orientalistiky a v současnosti dokončuje doktorské studium.

Záhy po svém absolutoriu se stal pedagogem Pražské konzervatoře, kde vede třídu zobcové flétny. Od sezóny 2012/13 byl pověřen uměleckým řízením Barokního orchestru Pražské konzervatoře. Od roku 2010 působí i jako pedagog konzervatoře v Plzni, kde nastudoval několik studentských operních projektů (Pergolesi, Purcell, Martinů).  

Během řady mistrovských kurzů měl možnost konzultovat u předních osobností staré hudby, jako např. P. Holtslag, B. Honig, A. Solomon, C. van Heerden, C. Marti, M. Niewiedzal, etc.

Kromě rozsáhlých pedagogických aktivit je stále především komorním a sólovým hráčem a dirigentem. V roce 2008 založil spolu s J. Branou a M. Špelinou trio zobcových fléten TRE FONTANE, se kterým vystoupil na řadě festivalů a natočil několik snímků pro ČRo. Je rovněž dirigentem barokního orchestru CONCERTO AVENTINO . Jako hráč na zobcovou flétnu vystupoval s řadou specializovaných "barokních" orchestrů a souborů (Collegium 1704, Ritornello, Harmonia delectabilis, Collegium Marianum, Capella ornamentata, Ensemble 18+, Capella Regia, Solamente Naturali,...), jakož i s řadou souborů "moderních" (orchestr BERG, Barocco sempre giovanne, Talichova komorní filharmonie), se kterými účinkoval na domácích i zahraničních scénách (Concentus Moraviae, Pražské jaro, Národní divadlo, Theatre de Caen, Teatro Arriaga, Grand theatre de Luxembourg, Smetanovské dny, Haydnovy hudební slavnosti,..)