9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Jan Krejča

  • Jan Krejča
    Jan Krejča

Uvidíte:
29.8. 2015

Více informací:
http://www.concentus-moraviae.cz/

Jan Krejča studoval hru na loutnu s předním českým loutnistou Rudolfem Měřínským. Další studium ho vedlo na mistrovské kurzy u legendárního profesora Hopkinse Smitha, u Lindy Sayce a Jakoba Linberga. Je zakládajícím členem ansámblu Les Voix Humaines Prague, ansámblu specializovaném na provádění francouzské hudby 17. a 18. století na dobové nástroje, považovaném za přední těleso v interpretaci francouzského baroka u nás. Pravidelně účinkuje na hlavních domácích i evropských festivalech a je častým hostem ansámblů specializovaných na starou hudbu, jako jsou např. Musica Florea, Collegium Marianum, Capella Regia, Collegium 1704, Hipocondria ensemble aj. Jako ansámblový hráč se podílel na více než 15 CD nahrávkách. Sólové CD vyšlo Janu Krejčovi před Vánoci minulého roku u labelu Arta records pod názvem Intavolatura di Tiorba.