9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Josef Popelka

  • Josef Popelka
    Josef Popelka

Uvidíte:
6.7. 2015

Varhaník Josef Popelka studoval na Hudební fakultě AMU v Praze u prof. Jiřího Reinbergra a prof. Jana Hory. Studium zakončil souborným provedením Bachova Umění fugy. Ve studiu dále pokračoval ve Výmaru u prof. J. E. Köhlera a v Menchelenu v Belgii u prof. F. Peeterse. Významné ocenění získal na mezinárodní soutěži Pražského jara v roce 1979, kdy obdržel titul laureáta a 2. cenu (1. cena nebyla udělena). Jeho mimořádně široký koncertní repertoár obsahuje skladby od baroka po současnost. Josef Popelka je vynikajícím interpretem varhanního díla J. S. Bacha, ale zvláštní pozornost věnuje též současné české skladatelské generaci (Luboš Sluka, Zdeněk Pololáník, Petr Eben, Juraj Filas, Miloš Sokola ad). Vytvořil řadu vynikajících nahrávek pro CD. Pedagogicky působí na Hudební fakultě AMU v Praze.