9 týdnů Baroka

...zažít baroko všemi smysly...

festival barokních památek, krajiny a kultury Plzeňského kraje

29. 6.-30. 8. 2015

Sbor Česká Píseň

  • Sbor Česká Píseň
    Sbor Česká Píseň

Uvidíte:
19.8. 2015

Více informací:
http://www.ceskapisen.cz/

Česká píseň je plzeňský smíšený pěvecký sbor založený v roce 1954, v současnosti má 37 členů. Za šedesát let svého trvání si sbor získal své pevné místo v kraji i celé České republice. Svým bohatým repertoárem obsáhl všechna hudební období od renesance po současnou hudbu, včetně českého folkloru, skladby staroslověnské, české, německé, anglické, ruské, latinské, italské, francouzské, španělské a svůj repertoár neustále doplňuje. Česká píseň se pravidelně účastní kulturního života města a kraje, každoročně pořádá koncerty v Plzni a v okolních městech. Často koncertuje také v Praze nebo Mariánských Lázních. Nejpopulárnější jsou vánoční a výroční koncerty.
Sbor absolvoval za dobu svého trvání téměř tisíc koncertů, nahrál přibližně 100 lidových písní s úpravami různých významných českých skladatelů a desítky originálních hudebních skladeb českých a světových autorů bez i s doprovodem nástrojů, podílel se na několika projektech s předními českými profesionálními tělesy a sólisty, vydal dvě samostatná CD. Zúčastnil se desítek hudebních festivalů a soutěží, z nichž si vždy přivezl ocenění za umělecké ztvárnění, intonační čistotu, koncepci pořadu, hlasovou vyrovnanost. Na mnoha soutěžích v Česku i v zahraničí dosáhl na nejvyšší místa.